Riješimo zadaću zajedno

Matija Lovric prije 3 dana

Odredite koeficijent uz a2b2c u sređenom raspisu izraza (ab+c)(c+ab)(ba+c)

1

ela dita prije 10 dana

Dora Despenić prije 11 dana

TrazinTeUOblakuDima prije 15 dana

1