Tijelo se giba jednoliko ubrzano i u četvrtoj sekundi prijeđe put od 10,5 m. Kolika je akceleracija tijela ako je tijelo na početku mirovalo?

A. 1,31 m/s2 B. 2,33 m/s2 C. 2,63 m/s2 D. 3 m/s2

Točan odgovor


JakovGlavac α

prije 9 mjeseci

Zadano nam je:

s_(3-4) = 10.5mv_0 = 0

Tražimo koliko je a:

a = ?

Počnimo od Formule za put jednolikog ubrzanog gibanja

s = v_0*t+-1/2*at^2

Iz izraza vidimo da nam je sve poznato osim v0, a njega ćemo dobiti iz izraza

v = v_0+at

Nama treba "početna brzina u 3. sekundi" što znači da je t = 3:

v_3 = 3a

Kada to sve uvrstimo dobijemo:

s_(3-4) = (3a)*t +1/2*at^210.5 = 3a+1/2 a

Iz čega slijedi da je:

a = 3m/s^2

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo se giba jednoliko ubrzano i u osmoj sekundi prevali 30 m. Izračunaj: a) kolikom se akceleracijom tijelo giba, b) kolika mu je brzina na kraju osme sekunde, c) koliki put tijelo prevali u prvo...
Tijelo se giba jednoliko ubrzano i prešavši put 10 m dostigne brzinu v₁, a kad prijeđe put 90 m, brzinu v₂. Nađite omjer tih brzina.
Tijelo se giba jednoliko ubrzano i prešavši put 10 m dostigne brzinu v₁, a kad prijeđe put 90 m, brzinu v₂. Nađite omjer tih brzina.
Tijelo se giba jednoliko ubrzano i prešavši put s₁ = 10 m dostigne brzinu v₁, a kad prijeđe put s₂ = 90 m, brzinu v₂. Nađi omjet tih brzina.
Tijelo se giba jednoliko ubrzano po pravcu i prevali put 63 m za 6 s, pri čemu se njegova početna brzina poveća pet puta. Odredite ubrzanje tijela.
Tijelo se giba jednoliko ubrzano po pravcu. Što od navedenoga vrijedi za iznos ukupne sile na tijelo tijekom gibanja? A. Iznos ukupne sile na tijelo jednoliko raste. B. Iznos ukupne sile na tijelo j...