Na kojoj je slici ispravno prikazan dijagram sila na loptu koja se giba jednoliko pravocrtno po ravnoj podlozi bez trenja?

[https://ucarecdn.com/5d2fd8aa-17a2-4262-9f70-e16097cb7ed6/-/preview/-/quality/smart/-/format/webp/]

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Pozorno promotrite sliku na kojoj je prikazana aparatura za titraciju. Kako se naziva stakleni kemijski pribor prikazan na slici?
Zahvaljejem Vam se na Vašem prijašnjem odgovoru, a ovako glasi cjelokupno pitanje iz mojeg testa : ponašanje čeličnih kuglica u ulju i vodi možemo predočiti ovako ( na slici je bila nacrtana staklena ...
Na slici je prikazan fazni dijagram vode. Na kojoj se krivulji za svaku točku postiže ravnotežno stanje među molekulama vode u plinovitome i tekućemu agregacijskom stanju?
Na slici je prikazan fazni dijagram vode. U kojoj su točki na prikazanome dijagramu sva tri agregacijska stanja vode u međusobnoj ravnoteži?
Na slici je prikazan model molekule organskoga spoja. Kojoj skupini organskih spojeva, s obzirom na funkcijsku skupinu koju sadržava, pripada prikazana molekula?
Izračunajte ubrzanje tijela u sustavu prikazanom na slici ako je m₁ = 1 kg i m₂ = 3 kg. Zanemarite masu niti i kolotura. Faktor trenja između tijela mase m₂i i stola iznosi 0.04. (ubrzanje slobodnog...