Koliko iznosi gustoća od 84 kg m–3 izražena u g cm–3?

A. 0.0084 B. 0.084 C. 0.84 D. 8.4

Točan odgovor


JakovGlavac α

prije 8 mjeseci

Pitanje možemo zapisati kao:

84 (kg)/m^(3) = x*g/(cm^(3))

Zamjenimo prefikse mjernih jednica brojevima:

84 (1)/1 = x*(10^-3)/((10^-2)^3)

kg i m^3 su 1 iz razloga što su osnovne mjerene jedinice

Izrazimo x:

x = (10^-6)/(10^-3) * 84

Iz čega sljedi da je:

x = 0.084


Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

1. Zašto klorovodična kiselina nema svojstva primarnog standarda? 2. Zašto NaOH nije standardna tvar? 3. Izračunaj množinsku koncentraciju otopine fosforne kiseline kojoj je masena koncentracija 10 g/...
zadatak : Maseni udio ciste sumporne kiseline u koncentriranoj kiselini 96 % a gustoća te otopine iznosi 1,84 g/cm kubnom.. a) izračunaj masu jedne litre koncentrirane sumporne kiseline. b)kolika je ...
Gustoća kisika pri 0°C i normiranom tlaku iznosi 1,43g/L.Kolika je gustoća kisika pri 17°C i tlaku od 93000 Pa?
Koliko iznosi gustoća modre galice?
Natrij pluta na vodi i s njom burno reagira, a kvalitativno se može odrediti u nekoj tvari bojanjem plamena. Koliko iznosi gustoća natrija ako je jedinična ćelija kristalne strukture natrija volumno...
Množinska koncentracija bakrova(II) sulfata u zasićenoj vodenoj otopini iznosi 1.013 mol L⁻¹. Koliko iznosi topljivost bakrova(II) sulfata u vodi iskazana masenim udjelom bakrova(II) sulfata u otopi...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana