Duljine stranica paralelograma iznose 42.3 cm i 58.1 cm, a mjera jednoga njegova kuta iznosi 74°35ʹ. Kolika je duljina kraće dijagonale toga paralelograma?

A. 39.8 cm B. 62.1 cm C. 71.9 cm D. 85.3 cm

Točan odgovor


JakovGlavac α

prije 8 mjeseci

Skicirajmo si zadano:

a = 42.3cm

b=58.1cm

γ = 74°35'

c = ?

c^2 = a^2 + b^2 - 2ab * cosgamma

Uvrstimo zadanje vrijednosti u formuli i dobijemo da je:

c = 62.11 cm

Tako da je točan odgovor B


Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Duljine stranica trokuta uzastopni su članovi geometrijskoga niza i zbroj je njihovih duljina 55.5 cm. Ako je duljina najdulje stranice trokuta 24 cm, koliko je oplošje rotacijskoga tijela koje nas...
Duljine stranica trokuta su u omjeru 4 : 5 : 6. Kolika je mjera najvećega kuta toga trokuta?
Omjer duljina odsječaka na koje hipotenuzu trokuta dijeli nožište visine spuštene iz vrha pri kutu jednak je 4:9.Ako je visina 12cm,kolike su duljine stranica trokuta?
Izračunaj duljine preostalih stranica, unutarnjih kutova i površinu pravokutnog trokuta ako je zadano: p(odsječak) = 64/17 cm, β=61°55'39"
Odredi površinu jednakostraničnoga trokuta kojemu je stranica duljine 10 cm.
Tijelo mase m postavljeno je na ravnu gredu duljine L. Jedan kraj grede podigne se na visinu h od vodoravnoga tla, kao što je prikazano na crtežu. Koliki je iznos ukupne sile na tijelo? Oznakom d na...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana