Koji je od navedenih nizova aritmetički niz?

A. 5, 6, 8, … B. 5, 8, 11, … C. 5, 9, 4, … D. 5, 10, 20, …

Točan odgovor


JakovGlavac α

prije 10 mjeseci

Kod aritmetičkog niza znamo da aritmetičkom sredinom prvog i trećeg člana dobivamo drugi.

(5+11)/2 = 8

Dakle B je aritmetički niz


Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Koji je od navedenih nizova podataka ispravan ako je ionski produkt vode pri 37 °C 2.5 ⋅ 10⁻¹⁴ mol² L⁻²?
Koji je od navedenih izraza brojnik zbroja razlomaka $\frac{1}{x-y}+\frac{1}{2 x-2 y}$ ?
Koji je od navedenih oksidacijskih procesa karakterističan za kemosintetske bakterije?
Koji je od navedenih procesa izvor energije za sintezu ATP-a u matriksu (matičnici) mitohondrija?
Koji je od navedenih procesa karakterističan za serumsku imunost?
Koji je od navedenih znanstvenika predložio binarnu nomenklaturu kao temelj imenovanja i sistematiziranja živoga svijeta?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana