Kolika je udaljenost između žarišta (fokusa) elipse zadane jednadžbom x^2/64 + y^2/48 = 1?

A. 6 B. 8 C. 12 D. 16

Točan odgovor


JakovGlavac α

prije 8 mjeseci

Iz zadane jednadžbe

x^2/64+y^2/48 = 1

x^2/a^2+y^2/b^2 = 1

U zadataku nas traži udaljenost između žarišta tj. 2e.

e možemo izračunati po formuli:

e^2 = a^2 - b^2

Iz čega dobivamo da je

e = 4

Tako da je točno riješenje 2e, tj. 8


Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Žica gitare daje osnovni ton 660 Hz. Kolika je udaljenost između dva susjedna trbuha tog vala koji se širi zrakom? Brzina zvuka u zraku je 340 m/s.
Val frekvencije 5 Hz širi se zategnutim užetom brzinom 5 m/s. Kolika je udaljenost između dviju susjednih točaka na užetu između kojih postoji razlika u fazi 2 ⋅ π?
Stolac je udaljen 2 m, a osoba 5 m od ravnog zrcala. Kolika je udaljenost između osobe i slike stolca u zrcalu? A. 2m B. 3 m C. 5 m D. 7 m
Val se širi brzinom 300 m/s. Frekvencija vala je 200 Hz. Kolika je udaljenost između dviju susjednih čestica koje imaju jednake faze? Kako nazivamo tu udaljenost?
Titrajni krug ima zavojnicu i kondenzator s dvije paralelne ploče međusobno udaljene 1 cm. Rezonantna mu je frekvencija 10MHz. Kolika je udaljenost između ploča ako je rezonantna frekvencija 5MHz ? ...
Dvije su lopte bačene istodobno vertikalno prema gore. Prva ima početnu brzinu 20 m/s, a druga 24 m/s. Kolika je udaljenost između njih kada je prva lopta na maksimalnoj visini? (g=9.81 m/s²)