Grafu koje je od navedenih funkcija os simetrije pravac s jednadžbom x = 4?

A. f(x)=(x-2)(x-6) B. f(x)=(x+2)(x+6) C. f(x)=(x+2)(x-4) D. f(x)=(x-2)(x+4)

Točan odgovor


JakovGlavac α

prije 10 mjeseci

Kvadratna funkcija je napisana u faktorijskom obliku:

f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)

Dakle x1 i x2 su x kordinate nultočaka, što znači da je x koordinata tjemena točno između te dvije.

x_(t) = (x_1+x_2)/2

Pravac simetrije x = 4, mora proći kroz tjeme, što znači da treba pronaći u kojoj od ovih jednadžbi tijeme ima x koordinatu 4.

Funkcija f(x)=(x-2)(x-6) ima x koordinatu tjemena koja je jednaka:

(2+6)/2 = 4

Dakle točan odgovor je D. f(x)=(x-2)(x-6)


Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Slike prikazuju moguću prostornu građu određenih molekula. Upišite slovo koje je ispod slike koja odgovara prostornomu rasporedu atoma u molekuli HCHO.
Slike prikazuju moguću prostornu građu određenih molekula. Upišite slovo koje je ispod slike koja odgovara prostornomu rasporedu atoma u molekuli PCl₃.
Slike prikazuju moguću prostornu građu određenih molekula. Upišite slovo koje je ispod slike koja odgovara prostornomu rasporedu atoma u molekuli ClF₃.
Slike prikazuju moguću prostornu građu određenih molekula. Prostorna građa molekule PCl₅ prikazuje se kao trigonska (trostrana) bipiramida. Upišite slovo koje je ispod slike koja prikazuje takvu pro...
Zamolio bih vas da mi napisete nekoliko tema za maturalni rad, ali tama van skolskih udzbenika o kojima ucenici rijetko pisu. (Npr. ako znate koju adresu na kojoj bi mogao pronaci nesto o najnovijim o...
Na slici je prikazan graf ovisnosti brzine o vremenu za tijelo koje se giba. [] Čme je određen prevaljeni put toga tijela tijekom gibanja? A. nagibom grafa B. površinom ispod grafa C. odsječko...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana