Točka A nalazi se na pozitivnome dijelu osi x i od točke B( −6 2. , 10.5) udaljena je 14.5 jediničnih duljina. Odredite apscisu točke A.


Točan odgovor


JakovGlavac α

prije 8 mjeseci

d = sqrt((x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2

Znamo da kod točke A(x,0), y = 0, jer je zadano da se nalazi na pozitivnome dijelu osi x.

Uvrstimo zadane vrijednosti u formulu

14.5 = sqrt((-6.2+x_1)^2+(10.5-0)^2

Dobivamo da je x1 = 3.8


Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Točka A nalazi se x metara iznad točke B. Iz točke A ispustimo kamen. Iz točke B ispustimo drugi kamen jednu sekundu nakon prvog kamena. Prvi kamen ispušten je s visine 62 m. Koliki je x ako oba pad...
U ravnini smještena su s lijeva na desno dva tockasta naboja Q1 i Q2 medusobne udaljenosti r. Desno od naboja Q2 udaljena od njega r, a na spojnici naboja Q1 - Q2, nalazi se tocka T. Ako je u tocki T ...
Iz točke T ispali se metak iz puške brzinom 660 m/s u vodoravnom smjeru. Na udaljenosti 400 m od točke T nalazi se čovjek (točka A). Koliko je udaljen metak od čovjeka u trenutku kad čuje pucanj? Za...
U baterijskoj svjetiljci upotrebljava se konkavno zrcalo. Gdje u svjetiljci treba postaviti žaruljicu kako bi nastao paralelan snop svjetlosti? A. u tjeme zrcala B. u Žarište zrcala C. u centar zak...
Tijelo se nalazi u točki B na visini H = 45 m od tla i počne padati. Istodobno iz točke A, koja se nalazi na razmaku h = 21 m ispod točke B, bačeno je drugo tijelo vertikalno uvis. Koliku početnu br...
Tijelo se nalazi u točki B na visini H = 45 m od tla i počne padati. Istodobno iz točke A, koja se nalazi na razmaku h = 21 m ispod točke B, bačeno je drugo tijelo vertikalno uvis. Koliku početnu br...