Optička rešetka ima 3500 zareza na 1 cm. Svjetlu prugu trećeg reda opažamo pod kutom 32°. Kolika je valna duljina svjetlosti kojom je obasjana rešetka, ako svjetlost upada okomito na rešetku?


Odgovor


JakovGlavac α

prije 8 mjeseci

d = 1c / 3500 = 2.86 µm

α3=32°

λ = ?

Koristimo formulu za ogib svijetlosti:

d*sin(alpha_3) = k*lambda

Uvrstimo:

2.86*10^-6 sin(32^{circ}) = 3 *lambda

Iz čega slijedi da je:

=> lambda = 504.68nm


Odgovor


JakovGlavac α

prije 8 mjeseci


Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Optička rešetka ima 4000 zareza na 1 cm. Paralelan snop svjetlosti dvaju valnih duljina λ₁ = 656 nm i λ₂ = 410 nm upada na rešetku okomito. Izračunajte kutnu disperziju (razlika ogibnih kutova) izme...
Optička rešetka ima 6000 zareza na 1 cm i otklanja monokromatsku svjetlost u spektru drugog reda za 30^(∘). Kolika je valna duljina svjetlosti?
Optička rešetka ima 500 zareza na 1 mm. Okomito na rešetku pada paralelni snop svjetlosti valne duljine 400 nm i 410 nm. Koliki je kutni razmak između maksimuma prvog reda za te dvije linije?
Optička rešetka ima 400 pukotina na svaki mm duljine. Rešetku obasjavamo svjetlošću valne duljine 600 nm. Koliko ukupno maksimuma daje ta rešetka?
Optička rešetka ima 400 pukotina na svaki mm duljine. Rešetku obasjavamo svjetlošću valne duljine 600 nm. Na kojoj udaljenosti od središnje pruge dobijemo prvu ogibnu sliku?
Optička rešetka ima 400 pukotina na svaki milimetar duljine. Rešetku obasjavamo svjetlošću valne duljine 500 nm. a) Koliki je najveći red spektra moguće dobiti tom optičkom rešetkom? b) Kolik...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana