Koliki je najveći red spektra moguće dobiti optičkom rešetkom konstante 2μm ako je obasjana svjetlošću valne duljine 650nm? Pod kojim se kutom vidi najviši spektar?


Odgovor


JakovGlavac α

prije 8 mjeseci

d = 2µm

λ = 650nm

kmax = ?

Koristimo formulu za ogib svijetlosti:

d*sin(alpha_k) = k_max*lambda

Ako želimo dobiti najveći red spektra moramo uzeti najveći mogući kut tj. 90, što znači da je sinus od 90 jednak 1.

Uvestimo:

2*10^-6 sin(90) = k_max * 650 * 10^-9

Iz čega slijedi da je:

k_max = 3.0769 ~~ 3


Odgovor


JakovGlavac α

prije 8 mjeseci


Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Optička rešetka ima 400 pukotina na svaki milimetar duljine. Rešetku obasjavamo svjetlošću valne duljine 500 nm. a) Koliki je najveći red spektra moguće dobiti tom optičkom rešetkom? b) Kolik...
Koliki je najveći napon na koji možemo priključiti otpornik snage 9 W i radnog otpora 10000Ω? A. 200 V B.150 V C. 300 V D. 900V
Moete li mi reći koliki je najveći broj bodova učenika iz osmih razreda koji su prošli na natjecanje? :)) Zanima me i da li se uz pokus koji se na natjecanju iznosi mora obuhvatiti i objašnjenje?? Mo...
Fotoni energije 5eV izbijaju elektrone iz nekog metala. Najveći iznos kinetičke energije izbijenih elektrona je 3 eV. Koliki je izlazni rad metala? A. 2eV B. 3eV C. 5eV D. 8eV
imam par pitanja, koja nikako ne uspijevam logički riješiti :), pa bih molio pomoć (ako je moguće što brže) 1. Koliki će pH imati otopina pripravljena dodatkom 0,002 mol čvrstog kalijevog hidroksida u...
Površinu metala obasjamo zračenjem valne duljine 350 nm, a zatim zračenjem valne duljine 540 nm. Mjerenjem je ustanovljeno da je najveća brzina fotoelektrona dva puta veća u prvom nego u drugom sluč...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana