Sistem se sastoji od dvije leće jakosti +5dptr i +4dptr. Razmak između leća iznosi 120cm. Odredite povećanje ako se predmet nalazi 40cm ispred prve leće. Konstruirajte sliku.


Odgovor


JakovGlavac α

prije 8 mjeseci

Zadana nam je jakost leća, no nama treba fokus, zato koristimo formulu

j = 1/f

j1 = +5dptr → f1 = 0.2 m

j2 = +4dptr → f2 = 025 m

x = 120cm

a1 = 40cm

m = ?

Izračunajmo b1 tj gdje će se formirati prva slika:

1/(f_1) = 1/a_1+1/b_1

Uvrstimo:

1/0.2 = 1/0.4 +1/b_1 => b_1 = 0.4m

Izračunajmo povećanje prve slike:

m_1 = -b_1/a_1 = -0.4/0.4 = -1

Izračunajmo a2:

a_2=x-b_1 = 1.2-0.4 = 0.8m

Izračunajmo b2 tj. gdje će se formirati druga slika:

1/(f_2) = 1/a_2+1/b_2 => 1/0.25 = 1/0.8 + 1/b_2 => b_2 = 4/11m

Izračunajmo drugo povećanje:

m_2 = -b_2/a_2 => -5/11

Izračunajmo ukupno povećanje:

m = m_1*m_2 => -1*-5/11 => 5/11

Dakle ukupno povećanje je m = 5/11.


Odgovor


JakovGlavac α

prije 7 mjeseci


Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Sistem se sastoji od dvije leće, dioptrijskih jakosti +4dptr i -3dptr. Razmak između leća je 100cm, a predmet se nalazi 45 cm ispred konvergentne leće. Konstruiraj.
Sistem se sastoji od dvije sabirne leće žarišnih daljina 10cm i 20cm. Razmak između leća iznosi 60cm. Odredite povećanje ako se predmet nalazi 15cm ispred prve leće. Konstruiraj.
U pitanju je sistem etanol - sekundarni butanol sa protokom 321 kmol/h, sa sadržajem lakše isparljive komponente 0.23 i temperaturom 25 °C. Proces se izvodi pri pritisku 760 mmHg. Radi se o parcijalno...
Dobar dan. Pitanje je u vezi elektronske konfiguracije nekih elemenata PS Zanima me kako prepoznati i svrstati anomalije koje se desavaju u d i f bloku? Ima li neki sistem svrstavanja ovih elemenata ...
Kako odrediti koji spoj ima veće talište kod KOVALENTNIH SPOJEVA po cemu se gleda to. Npr. Poredaj po porastu talista: NO,H2O,HBr,H2S ako biste mi mogli reci sistem po kojem mogu odrediti taliste za b...
Poštovani, imam pitanje u vezi termodinamike. Po definiciji je promjena entropije za izotermne,reverzibiline toplinske procese deltaS=Q/T.Također,po definiciji su reverzibilni procesi oni kod kojih je...