Na optičku rešetku konstante 2µm upada okomito laserska svjetlost valne duljine 656nm. Koliki je razmak između linija prvog i drugog reda spektra na zastoru udaljenom 0,5m od rešetke?


Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Na optičku rešetku konstante 4 ⋅ 10⁻⁴ cm okomito pada monokromatska svjetlost. Odredite valnu duljinu, ako je kut između spektra drugog i trećeg reda jednak 2^(∘)30^(′). Pretpostavite da su kutovi o...
Na optičku rešetku konstante 2.2μm okomito pada monokromatska svjetlost. Odredite valnu duljinu ove svjetlosti, ako je kut između maksimuma prvog i drugog reda spektra 15^(∘).
Na optičku rešetku okomito upada monokromatska svjetlost valne duljine 400 nm. Sinus ogibnog kuta za prvi maksimum iznosi 0.2. Kolika je konstanta optičke rešetke? A. 1μm B. 2μm C. 3μm D. 4μm
Svjetlost upada okomito na optičku rešetku. Prvi maksimum S₁ je 3 m udaljen od središnje svijetle pruge S₀ na zastoru udaljenom 4 m od rešetke. Konstanta rešetke iznosi: A. 0.60 ⋅ λ B. 0.75 ⋅ λ C. 0...
Kolika je valna duljina jednobojne svjetlosti koja pada okomito na optičku rešetku s konstantom 1600 nm, ako je sinus kuta ogibnog spektra drugog reda jedan? A. 8 ⋅ 10⁻⁷ m B. 9.10⁻⁷m C.8 ⋅ 10⁻⁶m D. ...
Optička rešetka ima konstantu 4 ⋅ 10⁻⁶ m. Kolika je valna duljina svjetlosti koja se ogiba na rešetci, ako vrijedi α₈ − α₄ = 34.8^(∘) ?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana