Ukupni je otpor triju serijski spojenih otpornika 36Ω. Otpori otpornika odnose se kao R₁ : R₂ : R₃ = 1 : 3 : 5. Koliki je otpor R₃ = ?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

Ukupni je otpor n serijskih spojenih vodiča: \mathrm{R}=\mathrm{R}_{1}+\mathrm{R}_{2}+\mathrm{R}_{3}+\ldots+\mathrm{R}_{\mathrm{n}} . \mathrm{R}=36 \Omega, \quad \mathrm{R}_{1}: \mathrm{R}_{2}: \mathrm{R}_{3}=1: 3: 5, \quad \mathrm{R}_{3}=? \section{1.inačica} Budući da je: \begin{gathered} \mathrm{R}_{1}+\mathrm{R}_{2}+\mathrm{R}_{3}=36 \\ \mathrm{R}_{1}: \mathrm{R}_{2}: \mathrm{R}_{3}=1: 3: 5 \\ \mathrm{R}_{1}=1 \mathrm{x} \quad, \mathrm{R}_{2}=3 \mathrm{x} \quad, \mathrm{R}_{3}=5 \mathrm{x}, \\ \mathrm{x}+3 \mathrm{x}+5 \mathrm{x}=36 \Rightarrow 9 \mathrm{x}=36 /: 9 \Rightarrow \mathrm{x}=4 \end{gathered} Traženi otpor iznosi: \mathrm{R}_{3}=5 \cdot 4=20 \Omega 2.inačica Iz produženog razmjera dobije se: R_{1}: R_{2}: R_{3}=1: 3: 5 \Rightarrow\left\{\begin{array} { l } { R _ { 1 } : R _ { 3 } = 1 : 5 } \\ { R _ { 2 } : R _ { 3 } = 3 : 5 } \end{array} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} R_{1}=\frac{1}{5} \cdot R_{3} \\ R_{2}=\frac{3}{5} \cdot R_{3} \end{array}\right.\right. budući da je zbroj tri serijski spojena otpornika 36 \Omega, vrijedi \begin{aligned} R_{1}+R_{2}+R_{3} &=36 \Rightarrow \frac{1}{5} \cdot R_{3}+\frac{3}{5} \cdot R_{3}+R_{3}=36 \Rightarrow \frac{1}{5} \cdot R_{3}+\frac{3}{5} \cdot R_{3}+R_{3}=36 / \cdot 5 \Rightarrow \\ & \Rightarrow R_{3}+3 R_{2}+5 R_{3}=180 \Rightarrow 9 R_{3}=180 \Rightarrow R_{3}=20 \Omega . \end{aligned} Vježba 001 Ukupni je otpor triju serijski spojenih otpornika 60 \Omega. Otpori otpornika odnose se kao \mathrm{R}_{1}: \mathrm{R}_{2}: \mathrm{R}_{3}=2: 3: 5 . Koliki je otpor \mathrm{R}_{2}=? Rezultat: \quad 18 \Omega .

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Ukupni je otpor triju serijski spojenih otpornika 36Ω. Otpori otpornika odnose se kao R₁ : R₂ : R₃ = 1 : 3 : 5. Koliki je otpor R₃?
Stranice trokuta predstavljaju otpornike jednakoga otpora R. Koliki je ukupni otpor takvoga spoja između točaka dvaju vrhova?
Cetiri otpornika otpora 1Ω spojeni su prema shemi. Koliki je ukupni otpor? []
Pet otpornika od 6Ω spojeni su prema shemi. Koliki je ukupni otpor? A. 16Ω B. 15Ω C. 14Ω D. 18Ω R₁ []
Žarulja od 40 W povezana je paralelno sa žaruljom od 25 W i priključena na gradsku mrežu od 220 V. Koliki je ukupni otpor? A. 800Ω B. 914Ω C. 745Ω D. 220Ω
Žarulja od 40 W povezana je paralelno s žaruljom od 25 W i priključena na gradsku mrežu od 220 V. Koliki je ukupni otpor? A. 800Ω B. 914Ω C. 745Ω D. 220Ω E. 25Ω

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana