Tri jednaka kondenzatora kapaciteta 30μF spojena su u seriju i priključena na napon gradske mreže (220 V,50 Hz). Koliki najmanji osigurač trebamo apotrijebiti, a da ne pregori?


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{C}_{1}=\mathrm{C}_{2}=\mathrm{C}_{3}=30 \mu \mathrm{F}=30 \cdot 10^{-6} \mathrm{~F}=3 \cdot 10^{-5} \mathrm{~F}, \quad \mathrm{U}=220 \mathrm{~V}, \quad v=50 \mathrm{~Hz}, \quad \mathrm{I}_{0}=? Ukupni kapacitet od 3 serijski spojenih kondenzatora možemo naći iz izraza \frac{1}{C}=\frac{1}{C_{1}}+\frac{1}{C_{2}}+\frac{1}{C_{3}} Zato je \frac{1}{C}=\frac{1}{C_{1}}+\frac{1}{C_{2}}+\frac{1}{C_{3}} \Rightarrow \frac{1}{C}=\frac{3}{C_{1}} \Rightarrow C=\frac{C_{1}}{3}=\frac{3 \cdot 10^{-5} F}{3}=10^{-5} F Ohmov zakon za krug izmjenične struje glasi: I=\frac{U}{\sqrt{R^{2}+\left(L \cdot \omega-\frac{1}{C \cdot \omega}\right)^{2}}} gdje je: - \mathrm{R} radni otpor - R_{L}=L \cdot \omega induktivni otpor - R_{C}=\frac{1}{C \cdot \omega} kapacitivni otpor. U zadatku je R=R_{L}=0 pa slijedi I=\frac{U}{\frac{1}{C \cdot \omega}}=U \cdot C \cdot \omega=U \cdot C \cdot 2 \pi \cdot V Budući da za efektivnu vrijednost izmjenične struje vrijedi \mathrm{I}=0.707 \cdot \mathrm{I}_{0}, gdje je \mathrm{I}_{0} najveća vrijednost struje, konačno dobije se: 0.707 \cdot I_{0}=U \cdot C \cdot 2 \pi \cdot V \Rightarrow I_{0}=\frac{U \cdot C \cdot 2 \pi \cdot V}{0.707}=\frac{220 \mathrm{~V} \cdot 10^{-5} F \cdot 2 \cdot \pi \cdot 50 \mathrm{~Hz}}{0.707} \approx 1 \mathrm{~A} . Vježba 008 Tri jednaka kondenzatora kapaciteta 60 \mu \mathrm{F} spojena su u seriju i priključena na napon gradske mreže (220 \mathrm{~V}, 50 \mathrm{~Hz}) . Koliki najmanji osigurač trebamo upotrijebiti, a da ne pregori? Rezultat: 2 \mathrm{~A}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

U krug istosmjerne struje napona 120 V uključena su tri jednaka otpornika, otpornik A, otpornik B i otpornik C, kao što je prikazano na crtežu. Odredite napon na krajevima svakoga otpornika. [] ...
U krug istosmjerne struje napona 120 V uključena su tri jednaka otpornika, otpornik A, otpornik B i otpornik C, kao što je prikazano na crtežu. Odredite napon na krajevima svakoga otpornika. [] ...
Aluminijsku žicu duljine l i poprečnog presjeka S razrežemo na tri jednaka dijela i od njih napravimo trostruko upletenu žicu. Omjer električnog otpora tako dobivene žice i otpora početne žice je: A...
Za domaći rad sam imala napraviti pokus sa željezom.U pet epruveta smo imali staviti dva jednaka željezna čavla.Morali smo ih staviti u epruvetu gdje se nalazi destilirana voda do tri centimetra iznad...
Tijelo mase m postavljeno je na ravnu gredu duljine L. Jedan kraj grede podigne se na visinu h od vodoravnoga tla, kao što je prikazano na crtežu. Koliki je iznos ukupne sile na tijelo? Oznakom d na...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana