Lokomotiva se giba brzinom 36 km/h i razvija prosječnu vučnu silu od 50kN. Nađi jakost struje koja prolazi motorom ako je na njemu napon 500 V.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{v}=36 \mathrm{~km} / \mathrm{h}=[36: 3.6]=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{F}=50 \mathrm{kN}=5 \cdot 10^{4} \mathrm{~N}, \quad \mathrm{U}=500 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{I}=? Uporabit ćemo izraze za snagu: energija pretvara u mehaničku energiju Jakost struje iznosi: U \cdot I=F \cdot v \Rightarrow I=\frac{F \cdot v}{U}=\frac{5 \cdot 10^{4} N \cdot 10 \frac{m}{s}}{500 \mathrm{~V}}=1000 \mathrm{~A}=1 \mathrm{kA}

Vježba

Lokomotiva se giba brzinom 36 \mathrm{~km} / \mathrm{h} i razvija prosječnu vučnu silu od 150 \mathrm{kN}. Nađi jakost struje koja prolazi motorom ako je na njemu napon 500 \mathrm{~V}. Rezultat: \quad 3000 \mathrm{~A}=3 \mathrm{kA}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Lokomotiva se giba brzinom 54 km/h. U susret joj dolazi vlak, duljine 150 m, brzinom 36 km/h. Koliko će vremena kompozicija vlaka prolaziti pored strojovođe lokomotive?
Vučna sila lokomotive iznosi 240kN, a snaga 3MW. Za koje vrijeme vlak prijeđe put od 10.8 km, ako se giba stalnom brzinom?
Dva vlaka gibaju se usporednim prugama jedan prema drugome brzinama v₁ = 72 km/h i v₂ = 54 km/h. Lokomotiva prvog vlaka proizvodi zvuk frekvencije v₁ = 600 Hz. Koliku će frekvenciju imati zvuk koji ...
U stroj lokomotive vlaka prekinemo dovod pare. Vlak mase 5 ⋅ 10⁵ kg zaustavi se pod utjecajem sile trenja 10⁵ N za 0.5 minuta. Kolika je bila brzina vlaka?
Vlak mase 10⁶ kg uspinje se stalnom brzinom 30 km/h po strmini koja se na svaki kilometar diže za 10 m. Odredi snagu lokomotive ako je koeficijent trenja 0.002.

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana