Voltmetar je baždaren tako da jedan djelić skale pokazuje napon 1 V. Ako se otpornik otpora 4000Ω spoji paralelno s voltmetrom, isti djelić skale pokazuje napon 0.5 V. Koliki je unutarnji otpor voltmetra?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{U}=1 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{R}=4000 \Omega, \quad \mathrm{U}_{1}=0.5 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{R}_{\mathrm{u}}=? Kada je voltmetar unutarnjeg otpora \mathrm{R}_{\mathrm{u}} u strujnom krugu po Ohmovom zakonu vrijedi: I=\frac{U}{R_{u}} . Budući da su voltmetar i otpornik paralelno spojeni, ukupni otpor glasi: \frac{R \cdot R_{u}}{R+R_{u}}. Sada je po Ohmovom zakonu jakost struje jednaka: I=\frac{U_{1}}{\frac{R \cdot R_{u}}{R+R_{u}}}=\frac{\left(R+R_{u}\right) \cdot U_{1}}{R \cdot R_{u}} Unutarnji otpor voltmetra iznosi: \begin{gathered} \frac{\left(R+R_{u}\right) \cdot U_{1}}{R \cdot R_{u}}=\frac{U}{R_{u}} / \cdot R \cdot R_{u} \Rightarrow\left(R+R_{u}\right) \cdot U_{1}=U \cdot R \Rightarrow R \cdot U_{1}+R_{u} \cdot U_{1}=U \cdot R \Rightarrow \\ \Rightarrow R_{u} \cdot U_{1}=U \cdot R-R \cdot U_{1} \Rightarrow R_{u} \cdot U_{1}=R \cdot\left(U-U_{1}\right) \Rightarrow R_{u}=\frac{R \cdot\left(U-U_{1}\right)}{U_{1}}=\frac{4000 \Omega \cdot(1-0.5) V}{0.5 V}=4000 \Omega . \end{gathered}

Vježba

Voltmetar je baždaren tako da jedan djelić skale pokazuje napon 1 V. Ako se otpornik otpora 6000 \Omega spoji paralelno s voltmetrom, isti djelić skale pokazuje napon 0.5 \mathrm{~V}. Koliki je unutarnji otpor voltmetra? Rezultat: \quad 6000 \Omega=6 \mathrm{k} \Omega.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Voltmetar je baždaren tako da jedan djelić skale pokazuje napon 1 V. Ako se otpornik otpora 4000Ω spoji paralelno s voltmetrom, isti djelić skale pokazuje napon 0.5 V. Koliki je unutarnji otpor volt...
Voltmetar je baždaren tako da jedan djelić skale pokazuje napon 1 V. Ako se otpornik otpora 4000Ω spoji paralelno s voltmetrom, isti djelić skale pokazuje napon 0.5 V. Koliki je unutarnji otpor volt...
Voltmetar je baždaren tako da jedan djelić skale pokazuje napon 1 V. Ako se otpornik otpora 4000Ω spoji paralelno s voltmetrom, isti djelić skale pokazuje napon 0.5 V. Koliki je unutarnji otpor volt...
U strujnome krugu prikazanome na slici voltmetar pokazuje 4 V. Unutarnji otpor baterije je zanemariv. [] Koliku jakost struje pokazuje ampermetar uz uvjet da su instrumenti idealni? A. 1 A B. ...
U strujnome krugu prikazanome na slici voltmetar pokazuje 4 V. Unutarnji otpor baterije je zanemariv. [] Koliku jakost struje pokazuje ampermetar uz uvjet da su instrumenti idealni? A. 1 A B. ...
Na dvije serijski spojene žarulje priključena su dva voltmetra kako je prikazano na slici. Voltmetar V₁ pokazuje napon 6 V, a voltmetar V₂ pokazuje 20 V. Otpor voltmetra V₁ je 4000Ω. Koliki je otpor...
Klizni otpornik od 6kΩ priključen je na napon 220 V. Klizač je postavljen tako da dijeli otpor u omjeru 2: 1. Koliki će pad napona izmjeriti voltmetar unutarnjeg otpora 20kΩ na kraćem dijelu otporni...