Dva otpora R₁ i R₂ serijski su spojeni i priključeni na istosmjerni izvor struje. Pri tome strujnim krugom teče struja jakosti 1.5 A, a pad napona na otporu R₁ iznosi 15 V. Budući da je treći otpor R₃ = 20Ω paralelno spojen ovom serijskom spoju, ukupna struja u strujnom krugu porasla je na 6 A. Odredite R₂.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{I}=1.5 \mathrm{~A}, \quad \mathrm{U}_{1}=15 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{R}_{3}=20 \Omega, \quad \mathrm{I}^{\prime}=6 \mathrm{~A}, \quad \mathrm{R}_{2}=? Ponovimo! Ukupni je otpor od n serijski spojenih vodiča: R=R_{1}+R_{2}+R_{3}+\ldots+R_{n} . Ukupni je otpor od n paralelno spojenih vodiča: \frac{1}{R}=\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}}+\frac{1}{R_{3}}+\ldots+\frac{1}{R_{n}} . Ohmov zakon: I=\frac{U}{R} . Pad napona: U=I \cdot R Najprije izračunamo U_{1}-15 \mathrm{~V} \begin{aligned} & U_{1}=I \cdot R_{1} \Rightarrow R_{1}=\frac{U_{1}}{I}=\frac{15 V}{1.5 A}=10 \Omega \end{aligned} Ukupni otpor u prvom strujnom krugu je: R=R_{1}+R_{2} Ukupni otpor u drugom strujnom krugu iznosi: \frac{1}{R}=\frac{1}{R_{1}+R_{2}}+\frac{1}{R_{3}} \Rightarrow \frac{1}{R}=\frac{R_{3}+R_{1}+R_{2}}{\left(R_{1}+R_{2}\right) \cdot R_{3}} \Rightarrow R=\frac{\left(R_{1}+R_{2}\right) \cdot R_{3}}{R_{1}+R_{2}+R_{3}} . Budući da je elektromotorna sila ista, za otpor R_{2} dobije se: \begin{aligned} U &=I \cdot\left(R_{1}+R_{2}\right) \\ U &\left.=I^{\prime} \cdot \frac{\left(R_{1}+R_{2}\right) \cdot R_{3}}{R_{1}+R_{2}+R_{3}}\right\} \Rightarrow I \cdot\left(R_{1}+R_{2}\right)=I^{\prime} \cdot \frac{\left(R_{1}+R_{2}\right) \cdot R_{3}}{R_{1}+R_{2}+R_{3}} / \cdot \frac{1}{R_{1}+R_{2}} \Rightarrow I=I^{\prime} \cdot \frac{R_{3}}{R_{1}+R_{2}+R_{3}} \Rightarrow \\ & \Rightarrow I \cdot\left(R_{1}+R_{2}+R_{3}\right)=I^{\prime} \cdot R_{3} \Rightarrow 1.5 \cdot\left(10+R_{2}+20\right)=6 \cdot 20 \Rightarrow 1.5 \cdot\left(R_{2}+30\right)=120 /: 1.5 \Rightarrow \\ & \Rightarrow R_{2}+30=80 \Rightarrow R_{2}=80-30 \Rightarrow R_{2}=50 \Omega \end{aligned}

Vježba

Dva otpora R_{1} i R_{2} serijski su spojeni i priključeni na istosmjerni izvor struje. Pri tome strujnim krugom teče struja jakosti 1.5 \mathrm{~A}, a pad napona na otporu \mathrm{R}_{1} iznosi 15 \mathrm{~V} . Budući da je treći otpor \mathrm{R}_{3}=30 \Omega paralelno spojen ovom serijskom spoju, ukupna struja u strujnom krugu porasla je na 6 \mathrm{~A}. Odredite \mathrm{R}_{2}. Rezultat: \quad \mathrm{R}_{2}=80 \Omega.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dva otpora R₁ i R₂ serijski su spojeni i priključeni na istosmjerni izvor struje. Pri tome strujnim krugom teče struja jakosti 1.5 A, a pad napona na otporu R₁ iznosi 15 V. Budući da je treći otpor ...
Dva otpora R₁ i R₂ serijski su spojeni i priključeni na istosmjerni izvor struje. Pri tome strujnim krugom teče struja jakosti 1.5 A, a pad napona na otporu R₁ iznosi 15 V. Budući da je treći otpor ...
Dva električna izvora elektromotornih sila ε₁ = 4 V i ε₂ = 6 V i unutarnjih otpora r₁ = 0.1Ω i r₂ = 0.2 Ω vezani su paralelno tako da im se polovi ne poklapaju. Nađi struju u tom strujnom krugu.
Dva električna izvora elektromotornih sila ε₁ = 4 V i ε₂ = 6 V i unutarnjih otpora r₁ = 0.1Ω i r₂ = 0.2 Ω vezani su paralelno tako da im se polovi ne poklapaju. Nađi struju u tom strujnom krugu.
Dva vodiča od bakrene žice jednake su duljine, a različitih poprečnih presjeka. Ako sa r₁ označimo polumjer jednog vodiča i sa R₁ njegov otpor, a sa r₂ i R₂ te parametre za drugi vodič, onda $$ ...
Dva vodiča od bakrene žice jednake su duljine, a različitih poprečnih presjeka. Ako sa r₁ označimo polumjer jednog vodiča i sa R₁ njegov otpor, a sa r₂ i R₂ te parametre za drugi vodič, onda $$ ...
Metalni vodič određenog materijala duljine 1 i polumjera poprečnog presjeka r ima otpor R₁. Vodič od istog materijala, ali dva puta dulji i dva puta većeg polumjera poprečnog presjeka imat će otpor:...