Kada se dva otpornika, nepoznatih otpora, spoje serijski i priključe na izvor električne struje elektromotornog napona 12 V, a zanemariva unutarnja otpora, jakost struje koju daje izvor iznosi 6 A. Kada se otpornici spoje paralelno (usporedno) jakost struje je četiri puta veća. Kolike su vrijednosti otpora?


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\varepsilon=12 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{R}_{\mathrm{u}}=0 \Omega, \quad \mathrm{I}_{1}=6 \mathrm{~A}, \quad \mathrm{I}_{2}=4 . \mathrm{I}_{1}, \quad \mathrm{R}_{1}=?, \quad \mathrm{R}_{2}=? Ukupni otpor od dva serijski spojenih vodiča je R_{s}=R_{1}+R_{2} . Ukupni otpor od dva paralelno (usporedno) spojenih vodiča je \frac{1}{R_{p}}=\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}} \Rightarrow \frac{1}{R_{p}}=\frac{R_{2}+R_{1}}{R_{1} \cdot R_{2}} \Rightarrow R_{p}=\frac{R_{1} \cdot R_{2}}{R_{1}+R_{2}} . Kad je izvor elektromotornog napona \varepsilon priključen u strujni krug, njegov se napon raspodjeljuje na pad napona na unutarnjem otporu R_{u} izvora \left(I \cdot R_{u}\right) i pad napona (U=I \cdot R) u vanjskome krugu: \varepsilon=I \cdot R_{u}+I \cdot R \text {. } Ako je unutarnji otpor zanemariv, slijedi: \left.\begin{array}{l} \varepsilon=I \cdot R_{u}+I \cdot R \\ R_{u}=0 \end{array}\right\} \Rightarrow \varepsilon=I \cdot 0+I \cdot R \Rightarrow \varepsilon=I \cdot R \Rightarrow I=\frac{\varepsilon}{R} . Kada su otpornici spojeni serijski jakost struje je I_{1}=\frac{\varepsilon}{R_{S}} \Rightarrow I_{1}=\frac{\varepsilon}{R_{1}+R_{2}} a kada su spojeni paralelno (usporedno) jakost struje iznosi I_{2}=\frac{\varepsilon}{R_{p}} \Rightarrow I_{2}=\frac{\varepsilon}{\frac{R_{1} \cdot R_{2}}{R_{1}+R_{2}}} \Rightarrow I_{2}=\varepsilon \cdot \frac{R_{1}+R_{2}}{R_{1} \cdot R_{2}} Budući da je prema uvjetu zadatka I_{2}=4 \cdot I_{1} slijedi \varepsilon \cdot \frac{R_{1}+R_{2}}{R_{1} \cdot R_{2}}=4 \cdot \frac{\varepsilon}{R_{1}+R_{2}} /: \varepsilon \Rightarrow \frac{R_{1}+R_{2}}{R_{1} \cdot R_{2}}=\frac{4}{R_{1}+R_{2}} \Rightarrow\left(R_{1}+R_{2}\right)^{2}=4 \cdot R_{1} \cdot R_{2} . Iz sustava jednadžbi nađemo \mathrm{R}_{2} : \begin{gathered} \left.\left.\begin{array}{c} I_{1}=\frac{\varepsilon}{R_{1}+R_{2}} \\ \left(R_{1}+R_{2}\right)^{2}=4 \cdot R_{1} \cdot R_{2} \end{array}\right\} \Rightarrow\left[\begin{array}{l} u \text { jednadžbama možemo } \\ \text { izostaviti mjerne jedinice } \end{array}\right] \Rightarrow \begin{array}{c} 6=\frac{12}{R_{1}+R_{2}} \\ \left(R_{1}+R_{2}\right)^{2}=4 \cdot R_{1} \cdot R_{2} \end{array}\right\} \Rightarrow \\ \left.\left.\left.\begin{array}{c} 6 \cdot\left(R_{1}+R_{2}\right)=12 /: 6 \\ \Rightarrow \quad\left(R_{1}+R_{2}\right)^{2}=4 \cdot R_{1} \cdot R_{2} \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{c} R_{1}+R_{2}=2 \\ \left(R_{1}+R_{2}\right)^{2}=4 \cdot R_{1} \cdot R_{2} \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{l} R_{1}=2-R_{2} \\ \left(R_{1}+R_{2}\right)^{2}=4 \cdot R_{1} \cdot R_{2} \end{array}\right\} \Rightarrow \\ \Rightarrow\left(2-R_{2}+R_{2}\right)^{2}=4 \cdot\left(2-R_{2}\right) \cdot R_{2} \Rightarrow 2^{2}=4 \cdot\left(2-R_{2}\right) \cdot R_{2} \Rightarrow 4=4 \cdot\left(2-R_{2}\right) \cdot R_{2} /: 4 \Rightarrow \\ \Rightarrow 1=\left(2-R_{2}\right) \cdot R_{2} \Rightarrow 1=2 \cdot R_{2}-R_{2}^{2} \Rightarrow R_{2}^{2}-2 \cdot R_{2}+1=0 \Rightarrow\left(R_{2}-1\right)^{2}=0 \Rightarrow R_{2}-1=0 \Rightarrow R_{2}=1 \Omega . \end{gathered} Prvi otpor iznosi: \begin{gathered} \left.\begin{array}{c} R_{2}=1 \Omega \\ I_{1}=\frac{\varepsilon}{R_{1}+R_{2}} \end{array}\right\} \Rightarrow\left[\begin{array}{l} \text { u jednadžbi možemo } \\ \text { izostaviti mjerne jedinice } \end{array}\right] \Rightarrow 6=\frac{12}{R_{1}+1} \Rightarrow 6 \cdot\left(R_{1}+1\right)=12 /: 6 \Rightarrow \\ \Rightarrow R_{1}+1=2 \Rightarrow R_{1}=2-1 \Rightarrow R_{1}=1 \Omega . \end{gathered} Otpori su jednaki. Vježba 063 Kada se dva otpornika, nepoznatih otpora, spoje serijski i priključe na izvor električne struje elektromotornog napona 24 \mathrm{~V}, a zanemariva unutarnja otpora, jakost struje koju daje izvor iznosi 12 A. Kada se otpornici spoje paralelno (usporedno) jakost struje je četiri puta veća. Kolike su vrijednosti otpora? Rezultat: \quad R_{1}=R_{2}=1 \Omega.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kada se dva otpornika, nepoznatih otpora, spoje serijski i priključe na izvor električne struje elektromotornog napona 12 V, a zanemariva unutarnja otpora, jakost struje koju daje izvor iznosi 6 A. ...
Kada se dva otpornika, nepoznatih otpora, spoje serijski i priključe na izvor električne struje elektromotornog napona 12 V, a zanemariva unutarnja otpora, jakost struje koju daje izvor iznosi 6 A. ...
Kada se dva otpornika serijski spoje i priključe na izvor elektromotornog napona 12 V, a zanemarivog unutarnjeg otpora, tada je jakost struje koju daje izvor jednaka 6 A. Kada se otpornici paralelno...
Kada se dva jednaka otpornika spoje u seriju i priključe na izvor struje snaga im je 20 W. Odredi snagu otpornika kada su spojeni paralelno (usporedno) i priključeni na isti izvor.
Tijelo mase m titra na opruzi. Kada se masa tijela poveća dva puta, što se događa s periodom titranja sustava? A. Perioda se poveća dva puta. B. Perioda se poveća za manje od dva puta. C. Pe...
Koji su sve sastojci za reakciju u kojoj bezbojna tekućina prolivena po stolu( koji ima sloj zaštite) kada se zapali gori plavim plamenom, te kad izgori ostavlja bijeli talog! Jedan od dva sastojka je...
Da li možete da mi pomognete da rešim ova dva zadatka? 1.Izračunati pH u rastvoru natrijum-acetata koncentracije 0.020 mol/dm3. Ka=1.8 x 10 na minus peti 2.Kada se u 50cm3 vode doda 2g smese natrijuma...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana