Dvije žarulje uključene su u krug usporedno. Otpor prve je 360Ω, a druge 240Ω. Koja troši veću snagu i koliko puta?


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{R}_{1}=360 \Omega, \quad \mathrm{R}_{2}=240 \Omega, \quad \mathrm{P}_{2}: \mathrm{P}_{1}=? Pad napona na krajevima n vodiča koji su spojeni usporedno (u paralelu) jednak je: U_{1}=U_{2}=U_{3}=\ldots=U_{n}=U \text {. } Snaga kojom se u trošilu električna energija pretvara u druge oblike energije je P=\frac{U^{2}}{R} gdje je U napon između krajeva promatranog trošila, R otpor tog trošila. Računamo omjer snaga \mathrm{P}_{2} i \mathrm{P}_{1} : \frac{P_{2}}{P_{1}}=\frac{\frac{U^{2}}{R_{2}}}{\frac{U}{R_{1}}} \Rightarrow \frac{P_{2}}{P_{1}}=\frac{\frac{U^{2}}{R_{2}}}{\frac{U^{2}}{R_{1}}} \Rightarrow \frac{P_{2}}{P_{1}}=\frac{R_{1}}{R_{2}} \Rightarrow \frac{P_{2}}{P_{1}}=\frac{360 \Omega}{240 \Omega} \Rightarrow \frac{P_{2}}{P_{1}}=1.5 \Rightarrow P_{2}=1.5 \cdot P_{1} .

Vježba

Dvije žarulje uključene su u krug usporedno. Otpor prve je 720 \Omega, a druge 480 \Omega . Koja troši veću snagu i koliko puta? Rezultat: \quad P_{2}=1.5 \cdot P_{1}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dvije žarulje od 25 W, 220 V spojimo serijski i priključimo na gradsku mrežu.. Kolika je jakost struje kroz žarulje? A. 2.3 mA B. 12.5 mA C. 32 mA D. 57 mA
Dvije žarulje od 25 W, 220 V spojimo serijski i priključimo na gradsku mrežu. Kolika je jakost struje kroz žarulje? A. 78 mA B.57 mA C. 32 mA D. 29 mA
Dvije žarulje snage 25 W i 100 W spojimo u seriju i priključimo na 220 V. Koja će žarulja jače svijetliti?
Dvije žarulje od 110 V, od kojih jedna ima snagu 25 W, a druga 100 W, serijski su spojene i priključene na napon 220 V. Izračunati padove napona na žaruljama.
Dvije električne žarulje usporedno (paralelno) su spojene u strujnom krugu. Otpor prve je 360Ω, a druge 240Ω. Koja ima veću snagu?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana