Grijač na gradskoj mreži napona 220 V ima snagu 100 W. Kada taj grijač priključimo na akumulator od 12 V snaga grijača je približno: A. 30 W B. 55W C. 5.5 W D. 0.3 W


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{U}_{1}=220 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{P}_{1}=100 \mathrm{~W}, \quad \mathrm{U}_{2}=12 \mathrm{~V}, \Omega \mathrm{P}_{2}=? Snaga kojom se u trošilu električna energija pretvara u druge oblike energije je P=\frac{U^{2}}{R} gdje je U napon između krajeva promatranog trošila, R otpor tog trošila. Neka je R otpor grijača. 1.inačica \left.\left.\begin{array}{c} P_{1}=\frac{U_{1}^{2}}{R} \\ P_{2}=\frac{U_{2}^{2}}{R} \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{l} P_{1}=\frac{U_{1}^{2}}{R} / \frac{R}{P_{1}} \\ P_{2}=\frac{U_{2}^{2}}{R} / \cdot \frac{R}{P_{2}} \end{array}\right\} \Rightarrow \quad \begin{aligned} &R=\frac{U_{1}^{2}}{P_{1}} \\ &\left.R=\frac{U_{2}^{2}}{P_{2}}\right\} \Rightarrow \frac{U_{1}^{2}}{P_{1}}=\frac{U_{2}^{2}}{P_{2}} \Rightarrow \frac{U_{1}^{2}}{P_{1}}=\frac{U_{2}^{2}}{P_{2}} / \cdot \frac{P_{1} \cdot P_{2}}{U_{1}^{2}} \Rightarrow \\ &\Rightarrow P_{2}=\frac{U_{2}^{2}}{U_{1}^{2}} \cdot P_{1} \Rightarrow P_{2}=\left(\frac{U_{2}}{U_{1}}\right)^{2} \cdot P_{1}=\left(\frac{12 V}{220 V}\right)^{2} \cdot 100 W=0.3 W \end{aligned} Odgovor je pod D. 2.inačica \Rightarrow \frac{P_{2}}{P_{1}}=\left(\frac{U_{2}}{U_{1}}\right)^{2} \quad / P_{1} \Rightarrow P_{2}=\left(\frac{U_{2}}{U_{1}}\right)^{2} \cdot P_{1}=\left(\frac{12 \mathrm{~V}}{220 \mathrm{~V}}\right)^{2} \cdot 100 \mathrm{~W}=0.3 \mathrm{~W} Odgovor je pod \mathrm{D}. Vježba 244 Grijač na mreži napona 440 \mathrm{~V} ima snagu 100 \mathrm{~W}. Kada taj grijač priključimo na akumulator od 24 \mathrm{~V} snaga grijača je približno: A. 30 W B. 55 W C. 5.5 \mathrm{~W} D. 0.3 \mathrm{~W} Rezultat: \quad D.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Grijač na gradskoj mreži napona 220 V ima snagu 100 W. Kada ge priključimo na akumulator od 12 V snaga grijača je približno: A. 30 W B. 55W C. 5.5 W D. 0.3 W
Grijač na gradskoj mreži napona 220 V ima snagu 100 W. Kada ge priključimo na akumulator od 12 V snaga grijača je približno: A. 30 W B. 55W C. 5.5 W D. 0.3 W
Na gradsku mrežu napona 220 V i frekvencije 50 Hz priključen je grijač otpora 880Ω. Napišite kako se struja kroz grijač mijenja u vremenu.
Grijaća ploča na štednjaku je kružnoga oblika polumjera 10 cm. U ploču je ugrađen grijač snage 1.2 kW. Kolika je temperatura površine uključene grijaće ploče ako ploča zrači kao crno tijelo? (Ste...
Grijač predviđen za 220 V ima snagu 750 W. Koliko će se posto smanjiti snaga grijača ako napon padne na 210 V ? Pretpostavite da se pri tome ne promijeni otpor grijača.

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana