Na grafu je prikazana ovisnost jakosti struje I o naponu U za dva vodiča. [] Koliko bi iznosio ukupni otpor serijskoga spoja tih dvaju vodiča? A. 0.23Ω B. 4.3Ω C. 25Ω D. 35Ω


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{U}, \quad \mathrm{I}, \quad \mathrm{R}=? Ohmov zakon je temeljni zakon elektrotehnike. Ako je otpor vodiča uz stalnu temperaturu stalan, kažemo da za vodič vrijedi Ohmov zakon I=\frac{U}{R} \Rightarrow R=\frac{U}{F} gdje je I jakost struje kroz strujni krug u amperima (A),U napon izvora u voltima (V), R ukupan otpor strujnog kruga u omima (\Omega). Ukupni je otpor od n serijski spojenih vodiča R=R_{1}+R_{2}^{\circ}+R_{3}+\ldots+R_{n} . Ukupni je otpor od 2 serijski spojena vodiča R=R_{1}+R_{2} Sa slike očitamo neke vrijednosti napona i pripadne struje: - za vodič 1 pri naponu 40 \mathrm{~V} jakost struje je 8 \mathrm{~A} \left.\begin{array}{l} U_{1}=40 v \\ I_{1}=8 A \end{array}\right\} \Rightarrow\left[R_{1}=\frac{U_{1}}{I_{1}}\right] \Rightarrow R_{1}=\frac{40 V}{8 A}=5 \Omega - za vodič 2 pri naponu 60 \mathrm{~V} jakost struje je 2 \mathrm{~A}. \left.\begin{array}{l} U_{2}=60 v \\ I_{2}=2 A \end{array}\right\} \Rightarrow\left[R_{2}=\frac{U_{2}}{I_{2}}\right] \Rightarrow R_{2}=\frac{60 V}{2 A}=30 \Omega Ukupni otpor R serijskoga spoja tih dvaju vodiča iznosi: R=R_{1}+R_{2}=5 \Omega+30 \Omega=35 \Omega Odgovor je pod D. Vježba 246 Odmor! Rezultat:

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Na grafu je prikazana ovisnost izmjenične struje o vremenu. Kolika je frekvencija struje? [] A. 10 Hz B. 25 Hz C. 40 Hz D. 50 Hz
Molim vas mozete li mi reci nesto o topljivosti natrijevog acetata u vodi? Ukoliko imate/mozete/zelite, bio bi koristan i jedan graf na kojem je prikazana ovisnost topljivosti natrijeva acetata u vodi...
Led temperature –25 ºC stavi se u zatvorenu posudu koja se potom zagrijava. Na slici je prikazan graf koji prikazuje ovisnost temperature unutar posude o količini dovedene topline. Koji se dio grafa o...
Na slici je prikazan graf ovisnosti brzine o vremenu za tijelo koje se giba. [] Čme je određen prevaljeni put toga tijela tijekom gibanja? A. nagibom grafa B. površinom ispod grafa C. odsječko...
Struja I koja prolazi kroz otpornik otpora R tijekom vremena t mijenja se kako je prikazano na grafu. Kolika količina naboja prođe kroz otpornik za 6 sekundi? []

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana