Četiri jednaka otpornika mogu se spojiti na razne načine. Koje sve otpore možemo dobiti njihovim kombinacijama?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{r}, \quad \mathrm{R}=? Ukupni je otpor od n serijskih spojenih vodiča Ukupni je otpor od n paralelno spojenih vodiča \frac{1}{R}=\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}}+\frac{1}{R_{3}}+\ldots+\frac{1}{R_{n}} . Moguće je dobiti osam različitih ekvivalentnih otpora. Prva kombinacija Druga kombinacija Treća kombinacija R=\frac{r}{3}+r \Rightarrow R=\frac{4}{3} \cdot r Četvrta kombinacija R=\frac{r}{2}+r+r \Rightarrow R=\frac{5}{2} \cdot r Peta kombinacija=\frac{1}{2} \cdot 9.81 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^{2}} \cdot\left(\frac{9.81 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^{2}} \cdot(0.85 \mathrm{~s})^{2}+2 \cdot 20 \mathrm{~m}}{2 \cdot 9.81 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^{2}} \cdot 0.85 \mathrm{~s}}\right)^{2}=39.1 \mathrm{~m} . Vježba 597 S koje je visine palo tijelo koje je posljednjih 200 dm prešlo za 0.85 s? (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: \quad 39.1 \mathrm{~m}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kada su četiri jednaka otpornika spojena serijski na izvor napona U, ukupna snaga koju daje takav spoj iznosi 20 W. Kolika će biti ukupna snaga ako te otpornike spojimo paralelno i priključimo na is...
U strujnom krugu koji je prikazan na slici nalaze se četiri jednaka otpornika, otpora R = 10Ω. Odredi jakost struje kroz cijeli strujni krug, ako je pad napona na izvoru jednak 9 V. []
U strujnom krugu koji je prikazan na slici nalaze se četiri jednaka otpornika, otpora R = 10Ω. Odredi jakost struje kroz cijeli strujni krug, ako je pad napona na izvoru jednak 9 V. []
Cetiri otpornika čine stranice kvadrata. Dva i dva otpornika jednaka su. Ukupni otpor na krajevima jedne dijagonale iznosi 1Ω, a na krajevima druge dijagonale 2Ω. Odredite vrijednost otpora u spoju....
Cetiri otpornika čine stranice kvadrata. Dva i dva otpornika jednaka su. Ukupni otpor na krajevima jedne dijagonale iznosi 1Ω, a na krajevima druge dijagonale 2Ω. Odredite vrijednost otpora u spoju....

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana