Dva kamena spuštena su sa ruba stijene visoke 60 m. Drugi kamen pušten je 1.6 sekundi nakon prvog. Na kojoj se visini nalazi drugi kamen u trenutku kada je njegova udaljenost od prvog 36 m? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{H}=60 \mathrm{~m}, \quad \Delta \mathrm{t}=1.6 \mathrm{~s}, \quad \Delta \mathrm{h}=36 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~h}_{2}=? Slobodni pad je jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje sa početnom brzinom v_{0}=0 \mathrm{~m} / \mathrm{s} i konstantnom akceleracijom \mathrm{a}=\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} . Za slobodni pad vrijedi izraz: h=\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2} gdje je h visina pada. Za vrijeme t prvi je kamen, slobodno padajući, prešao put h_{1}. h_{1}=\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2} Drugi kamen je pušten \Delta \mathrm{t} vremena nakon prvog pa je prešao put \mathrm{h}_{2} . h_{2}=\frac{1}{2} \cdot g \cdot(t-\Delta t)^{2} \text {. } Budući da udaljenost drugog kamena od prvog mora biti \Delta \mathrm{h}, vrijedi: \begin{gathered} \Delta h=h_{1}-h_{2} \Rightarrow \Delta h=\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2}-\frac{1}{2} \cdot g \cdot(t-\Delta t)^{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow \Delta h=\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2}-\frac{1}{2} \cdot g \cdot\left(t^{2}-2 \cdot t \cdot \Delta t+(\Delta t)^{2}\right) \Rightarrow \\ \Rightarrow \Delta h=\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2}-\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2}+g \cdot t \cdot \Delta t-\frac{1}{2} \cdot g \cdot(\Delta t)^{2} \Rightarrow \end{gathered} \begin{gathered} \Rightarrow \Delta h=\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2}-\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2}+g \cdot t \cdot \Delta t-\frac{1}{2} \cdot g \cdot(\Delta t)^{2} \Rightarrow \Delta h=g \cdot t \cdot \Delta t-\frac{1}{2} \cdot g \cdot(\Delta t)^{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow \Delta h=g \cdot t \cdot \Delta t-\frac{1}{2} \cdot g \cdot(\Delta t)^{2} / \cdot 2 \Rightarrow 2 \cdot \Delta h=2 \cdot g \cdot t \cdot \Delta t-g \cdot(\Delta t)^{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow 2 \cdot g \cdot t \cdot \Delta t-g \cdot(\Delta t)^{2}=2 \cdot \Delta h \Rightarrow 2 \cdot g \cdot t \cdot \Delta t=2 \cdot \Delta h+g \cdot(\Delta t)^{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow 2 \cdot g \cdot t \cdot \Delta t=2 \cdot \Delta h+g \cdot(\Delta t)^{2} / \cdot \frac{1}{2 \cdot g \cdot \Delta t} \Rightarrow t=\frac{2 \cdot \Delta h+g \cdot(\Delta t)^{2}}{2 \cdot g \cdot \Delta t}= \\ =\frac{2 \cdot 36 m+9.81 \frac{m}{s^{2}} \cdot(1.6 s)^{2}}{2 \cdot 9.81 \frac{m}{s} \cdot 1.6 s}=3.1 s . \end{gathered} Drugi je kamen prešao put \mathrm{h}_{2} koji iznosi h_{2}=\frac{1}{2} \cdot g \cdot(t-\Delta t)^{2}=\frac{1}{2} \cdot 9.81 \frac{m}{s} \cdot(3.1 s-1.6 \mathrm{~s})^{2}=11.04 \mathrm{~m} i od tla je udaljen H-h_{2}=60 \mathrm{~m}-11.04 \mathrm{~m}=48.96 \mathrm{~m} \text {. } Vježba 602 Dva kamena spuštena su sa ruba stijene visoke 600 \mathrm{dm}. Drugi kamen pušten je 1.6 sekundi nakon prvog. Na kojoj se visini nalazi drugi kamen u trenutku kada je njegova udaljenost od prvog 360 \mathrm{dm} ? (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: \quad 48.96 \mathrm{~m}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dva kamena spuštena su sa ruba stijene visoke 60 m. Drugi kamen pušten je 1.6 sekundi nakon prvog. Na kojoj se visini nalazi drugi kamen u trenutku kada je njegova udaljenost od prvog 36 m? (ubrzanj...
Dva kamena spuštena su sa ruba stijene visoke 60 m. Drugi kamen pušten je 1.6 sekundi nakon prvog. Na kojoj se visini nalazi drugi kamen u trenutku kada je njegova udaljenost od prvog 36 m? (ubrzanj...
Dva kamena jednakih masa kruže u horizontalnoj ravnini po kružnici različitih polumjera r i R. Pritom je R = 2⋅ r. Obodna brzina oba kamena je jednaka. Kakav je odnos sila napetosti užeta u drugom i...
Dva kamena jednakih masa kruže u horizontalnoj ravnini po kružnicama različitih polumjera r₁ i r₂. Pritom je r₂ = 2 ⋅ r₁. Ophodno vrijeme (perioda) oba kamena je isto. Koliki je omjer sila napetosti...
Dva kamena jednakih masa kruže u horizontalnoj ravnini po kružnicama različitih polumjera R₁iR₂. Pritom je R₂ = 2 ⋅ R₁. Obodna brzina oba kamena je jednaka. Kakav je odnos sila napetosti u drugom i ...
Dva kamena jednakih masa kruže u horizontalnoj ravnini po kružnicama različitih polumjera R₁ i R₂. Pritom je R₂ = 2 ⋅ R₁. Ophodno vrijeme (perioda) oba kamena je isto. Kakav je odnos sila napetosti ...
Dva kamena jednakih masa kruže u horizontalnoj ravnini po kružnicama različitih polumjera R₁ i R₂. Pritom je R₂ = 2 ⋅ R₁. Obodna brzina oba kamena je jednaka. Kakav je odnos sila napetosti užeta F u...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana