Tijelo se nalazi u točki B na visini H = 45 m od tla i počne padati. Istodobno iz točke A, koja se nalazi na razmaku h = 21 m ispod točke B, bačeno je drugo tijelo vertikalno uvis. Koliku početnu brzinu treba imati drugo tijelo da bi oba istodobno pala na tlo? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{H}=45 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~h}=21 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{v}_{0}=? Slobodni pad je jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje sa početnom brzinom \mathrm{v}_{0}=0 \mathrm{~m} / \mathrm{s} i konstantnom akceleracijom \mathrm{a}=\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} . Za slobodni pad vrijedi izraz: h=\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2} \Rightarrow t=\sqrt{\frac{2 \cdot h}{g}} gdje je h visina pada. Složena gibanja pri kojima jednu komponentu gibanja uzrokuje djelovanje sile teže zovu se hici. Vertikalni hitac prema gore sastoji se od jednolikoga gibanja prema gore brzinom v _{0} i slobodnog pada. Zato mu je put h u času kad je prošlo vrijeme t dan ovim izrazom: h=v_{0} \cdot t-\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2} Vrijeme za koje prvo tijelo padne sa visine H, slobodno padajući, iznosi: t=\sqrt{\frac{2 \cdot H}{g}} . Udaljenost drugog tijela od tla tijekom gibanja dana je jednadžbom h_{2}=H-h+v_{0} \cdot t-\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2} Budući da za jednako vrijeme t i drugo tijelo padne na zemlju ( \left.\mathrm{h}_{2}=0\right), vrijedi sustav jednadžba iz kojeg izračunamo v_{0} . \begin{aligned} & \left.\begin{array}{l}t=\sqrt{\frac{2 \cdot H}{g}} \\h_{2}=0\end{array}\right\} \Rightarrow \quad t=\sqrt{\frac{2 \cdot H}{g}} \\ & \Rightarrow H-h+v_{0} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot H}{g}}-\frac{1}{2} \cdot g \cdot \frac{2 \cdot H}{g}=0 \Rightarrow H-h+v_{0} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot H}{g}}-\frac{1}{2} \cdot g \cdot \frac{2 \cdot H}{g}=0 \Rightarrow \\ & \Rightarrow H-h+v_{0} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot H}{g}}-H=0 \Rightarrow H-h+v_{0} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot H}{g}}-H=0 \Rightarrow \\ & \Rightarrow-h+v_{0} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot H}{g}}=0 \Rightarrow v_{0} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot H}{g}}=h \Rightarrow v_{0} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot H}{g}}=h / \sqrt{\frac{g}{2 \cdot H}} \Rightarrow \end{aligned} \Rightarrow v_{0}=h \cdot \sqrt{\frac{g}{2 \cdot H}}=21 \mathrm{~m} \cdot \sqrt{\frac{9.81 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^{2}}}{2 \cdot 45 \mathrm{~m}}}=6.93 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} . Vježba 603 Tijelo se nalazi u točki B na visini \mathrm{H}=450 \mathrm{dm} od tla i počne padati. Istodobno iz točke A, koja se nalazi na razmaku h=210 \mathrm{dm} ispod točke B, bačeno je drugo tijelo vertikalno uvis. Koliku početnu brzinu treba imati drugo tijelo da bi oba istodobno pala na tlo? (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: \quad 6.93 \mathrm{~m} / \mathrm{s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo se nalazi u točki B na visini H = 45 m od tla i počne padati. Istodobno iz točke A, koja se nalazi na razmaku h = 21 m ispod točke B, bačeno je drugo tijelo vertikalno uvis. Koliku početnu br...
Tijelo se nalazi u točki B na visini H = 45 m od tla i počne padati. Istodobno iz točke A, koja se nalazi na razmaku h = 21 m ispod točke B, bačeno je drugo tijelo vertikalno uvis. Koliku početnu br...
Izračunajte ubrzanje tijela u sustavu prikazanom na slici ako je m₁ = 1 kg i m₂ = 3 kg. Zanemarite masu niti i kolotura. Faktor trenja između tijela mase m₂i i stola iznosi 0.04. (ubrzanje slobodnog...
Koliki će ukupni put prijeći tijelo tijekom četvrte i pete sekunde zajedno, ako slobodno pada s visine 200 m ? Na kojoj se visini iznad tla nalazi u trenutkukada mu je brzina 50 m/s?( g=9.81 m/s²) ...
Njihalo mase m izvedeno je iz ravnotežnog položaja na visini h u odnosu na ravninu u kojoj se nalazi ravnotežni položaj. Dokaži da brzina koju ima tijelo pri prolasku kroz ravnotežni položaj ne ovisi ...
Tijelo se nalazi na vrhu kosine duge L = 6 m i spušta se iz stanja mirovanja do dna za t = 2 s. Trenje je zanemarivo. (g=10 m/s²) a) Kolikom se akceleracijom tijelo giba? b) Kolika je visina ...
Tijelo se nalazi na nagnutoj površini. Sila koja ga privlači vertikalno prema dolje iznosi 50 N. Odredi računski silu koja je paralelna i okomita na kosinu, ako je kut kosine 45^(∘).

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana