Tijelo klizi niz kosinu koja je prema horizontali nagnuta za 45^(∘). Pošto je tijelo prešlo put 36.4 cm dobilo je brzinu 2 m/s. Koliki je faktor trenja između tijela i kosine? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² ).


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\alpha=45^{\circ}, \quad \mathrm{s}=36.4 \mathrm{~cm}=0.364 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{v}=2 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mu=? Trokut je dio ravnine omeđen s tri dužine. Te dužine zovemo stranice trokuta. Pravokutni trokuti imaju jedan pravi kut (kut od 90^{\circ} ). Stranice koje zatvaraju pravi kut zovu se katete, a najdulja stranica je hipotenuza pravokutnog trokuta. Sinus šiljastog kuta pravokutnog trokuta jednak je omjeru duljine katete nasuprot tog kuta i duljine hipotenuze. Kosinus šiljastog kuta pravokutnog trokuta jednak je omjeru duljine katete uz taj kut i duljine hipotenuze. Silu kojom Zemlja privlači sva tijela nazivamo silom težom. Pod djelovanjem sile teže sva tijela padaju na Zemlju ili pritišću na njezinu površinu. Akceleracija kojom tijela padaju na Zemlju naziva se akceleracijom slobodnog pada. Prema drugom Newtonovu poučku G=m \cdot g gdje je G sila teža, m masa tijela i g akceleracija slobodnog pada koja je za sva tijela na istome mjestu na Zemlji jednaka. Težina tijela jest sila kojom tijelo zbog Zemljina privlačenja djeluje na horizontalnu podlogu ili ovjes. Za slučaj kad tijelo i podloga, odnosno ovjes, miruju ili se gibaju jednoliko po pravcu s obzirom na Zemlju, težina tijela je veličinom jednaka sili teže. Drugi Newtonov poučak: Ako na tijelo djeluje stalna sila u smjeru njegova gibanja, tijelo ima akceleraciju koja je proporcionalna sili, a obrnuto proporcionalna masi tijela te ima isti smjer kao i sila. a=\frac{F}{m} Drugi Newtonov poučak opisuje ponašanje tijela kad na njega djeluje određena vanjska sila F. Akceleracija a tijela je razmjerna sili i ima smjer sile. Trenje je sila koja se javlja kad se neko tijelo giba površinom nekoga drugog tijela ili kad se tek počinje gibati. Trenje ima smjer suprotan smjeru gibanja i može se izračunati pomoću izraza F_{t r}=\mu \cdot F_{N}, gdje je F_{\text {tr }} trenje, \mu faktor trenja, F_{N} veličina okomite komponente sile kojom tijelo djeluje na podlogu po kojoj se giba. Jednoliko ubrzano gibanje duž puta s jest gibanje za koje vrijedi izraz v^{2}=2 \cdot a \cdot s \Rightarrow a=\frac{v^{2}}{2} gdje su v i s brzina, odnosno put za tijelo pošto se pokrenulo iz mirovanja i gibalo jednoliko ubrzano akceleracijom a za vrijeme t. Tijelo počinje kliziti niz kosinu pa njegova akceleracija iznosi: a=\frac{v^{2}}{2 \cdot s} Silu težu \vec{G} koja djeluje okomito prema zemlji možemo rastaviti u dvije komponente: komponentu \vec{F}_{2} okomitu na kosinu i komponentu \vec{F}_{1} paralelnu s kosinom. Sa slika vidi se: - \sin \alpha=\frac{F_{1}}{G} \Rightarrow \frac{F_{1}}{G}=\sin \alpha \Rightarrow \frac{F_{1}}{G}=\sin \alpha / \cdot G \Rightarrow F_{1}=G \cdot \sin \alpha \Rightarrow F_{1}=m \cdot g \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha=\frac{F_{2}}{G} \Rightarrow \frac{F_{2}}{G}=\cos \alpha \Rightarrow \frac{F_{2}}{G}=\cos \alpha / \cdot G \Rightarrow F_{2}=G \cdot \cos \alpha \Rightarrow F_{2}=m \cdot g \cdot \cos \alpha. Budući da tijelo počinje kliziti niz kosinu, rezultantna sila F koja ga ubrzava jednaka je razlici komponente \mathrm{F}_{1} i sile trenja \mathrm{F}_{\text {tr. }}

Vježba

Tijelo klizi niz kosinu koja je prema horizontali nagnuta za 45^{\circ}. Pošto je tijelo prešlo put 3.64 \mathrm{dm} dobilo je brzinu 2 \mathrm{~m} / \mathrm{s}. Koliki je faktor trenja izmedu tijela i kosine? (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ). Rezultat: \quad 0.21 .

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo klizi niz kosinu koja je prema horizontali nagnuta za 45^(∘). Pošto je tijelo prešlo put 36.4 cm dobilo je brzinu 2 m/s. Koliki je faktor trenja između tijela i kosine? (ubrzanje slobodnog pa...
Tijelo klizi niz kosinu koja je prema horizontali nagnuta za 45^(∘). Pošto je tijelo prešlo put 36.4 cm dobilo je brzinu 2 m/s. Koliki je faktor trenja između tijela i kosine? (ubrzanje slobodnog pa...
Tijelo mase 1 kg klizi niz kosinu. Na vrhu kosine visine 0.1 m brzina tijela jednaka je nuli, a u podnožju 1 m/s.(g≈10 m/s²). Rad sile trenja jednak je: A. 1J B. 2J C. 0.5J D. 0.25J
Tijelo mase 1 kg klizi niz kosinu. Na vrhu kosine visine 0.1 m brzina tijela jednaka je nuli, a u podnožju 1 m/s.(g≈10 m/s²) Rad sile trenja jednak je: $\begin{array}{lllll}\text { A. } 1 J & \te...
Kolika je konačna brzina v tijela i koliki je put s tijelo prevalilo ako klizi bez trenja 8 s niz kosinu, kojoj priklon iznosi 30^(∘) prema horizontalnoj ravnini? (ubrzanje sile teže g = 9.81 m/s² )...
Tijelo mase 0.2 kg klizi niz kosinu i prijeđe visinsku razliku od 10 m. Izračunajte kinetičku energiju tijela na kraju puta, ako je krenulo iz stanja mirovanja, a sila trenja je zanemariva. (ubrzanj...
Predmet mase 0.5 kg zbog trenja jednoliko klizi niz kosinu s kutom nagiba 30^(∘). Kolikom silom treba djelovati na tijelo u smjeru gibanja da bi se jednoliko uspinjalo istom brzinom? ( g = 9.81 m/s²...