Izvor struje priključimo jednom na otpornik otpora 0.64Ω, a drugi put na otpornik otpora 2.25Ω. U oba je slučaja snaga na otpornicima jednaka. Koliki je unutarnji otpor?


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{R}_{1}=0.64 \Omega, \quad \mathrm{R}_{2}=2.25 \Omega, \quad \mathrm{P}_{1}=\mathrm{P}_{2}, \quad \mathrm{R}_{\mathrm{u}}=? Budući da je u oba slučaja snaga na otpornicima jednaka, slijedi: P_{1}=P_{2} \Rightarrow I_{1}^{2} \cdot R_{1}=I_{2}^{2} \cdot R_{2} \Rightarrow \frac{I_{1}^{2}}{I_{2}^{2}}=\frac{R_{2}}{R_{1}} \Rightarrow\left(\frac{I_{1}}{I_{2}}\right)^{2}=\frac{R_{2}}{R_{1}} \Rightarrow \begin{aligned} & \Rightarrow \frac{I_{1}}{I_{2}}=\sqrt{\frac{R_{2}}{R_{1}}}=\sqrt{\frac{2.25 \Omega}{0.64 \Omega}}=\sqrt{\frac{2.25}{0.64}}=\frac{1.5}{0.8}=\frac{15}{8} . \end{aligned} Unutarnji otpor izvora iznosi: \left.\begin{array}{c} \varepsilon=I_{1} \cdot R_{u}+I_{1} \cdot R_{1} \\ \varepsilon=I_{2} \cdot R_{u}+I_{2} \cdot R_{2} \end{array}\right\} \Rightarrow I_{1} \cdot R_{u}+I_{1} \cdot R_{1}=I_{2} \cdot R_{u}+I_{2} \cdot R_{2} \Rightarrow I_{1} \cdot R_{u}-I_{2} \cdot R_{u}=I_{2} \cdot R_{2}-I_{1} \cdot R_{1} \Rightarrow

Vježba

Izvor struje priključimo jednom na otpornik otpora 1 \Omega, a drugi put na otpornik otpora 4 \Omega . U oba je slučaja snaga na otpornicima jednaka. Koliki je unutarnji otpor? Rezultat: 2 \Omega.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Izvor struje priključimo jednom na otpornik otpora 0.64Ω, a drugi put na otpornik otpora 2.25Ω. U oba je slučaja snaga otpornika jednaka. Koliki je unutarnji otpor izvora?
Izvor struje priključimo jednom na otpornik otpora 0.64Ω, a drugi put na otpornik otpora 2.25Ω. U oba je slučaja snaga otpornika jednaka. Koliki je unutarnji otpor izvora?
Izvor struje priključimo jednom na otpornik otpora 0.64Ω, a drugi puta na otpornik otpora 2.25Ω. U oba je slučaja snaga na otpornicima jednaka. Koliki je unutarnji otpor izvora? A. 0.8Ω B. 1Ω C. 1.2...
Na izvor struje priključimo vodič, prvi puta otpora 4Ω, a drugi puta otpora 9Ω. U oba slučaja količina topline Q koja se oslobodi na vodičima za jednako vrijeme, jednaka je. Koliki je unutarnji otpo...
Zanima me može li se nabaviti pokretni izvor električne struje na koji bi se mogle priključiti žaruljice za bor. Možda su dobre i obične baterije, ali mislim da žaruljice rade na izmjeničnu struju. Na...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana