Električna peć priključena je na gradsku mrežu napona 220 V. Peć ima 3 m dugu grijaću nit i za 20 minuta povisi u prostoriji temperaturu za 20^(∘)C. Koliko mora biti dugačka ta nit ako isto povišenje temperature u prostoriji želimo postići za 15 minuta?


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{U}=220 \mathrm{~V}, \quad 1_{1}=3 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{t}_{1}=20 \mathrm{~min}, \quad \Delta \mathrm{t}=20{ }^{\circ} \mathrm{C}, \quad \mathrm{t}_{2}=15 \mathrm{~min}, \quad 1_{2}=? Budući da je sva električna energija utrošena na zagrijavanje zraka u prostoriji, slijedi: W=Q \Rightarrow \frac{U^{2}}{R} \cdot t=m \cdot c \cdot \Delta t \Rightarrow \frac{U^{2}}{R} \cdot t=m \cdot c \cdot \Delta t / \cdot R \Rightarrow U^{2} \cdot t=m \cdot c \cdot \Delta t \cdot R \Rightarrow \Delta t=\frac{U^{2} \cdot t}{m \cdot c \cdot R} Iz uvjeta zadaće vrijedi: \begin{gathered} \left.\begin{array}{rl} \Delta t & =\frac{U^{2} \cdot t_{1}}{m \cdot c \cdot R_{1}} \\ \Delta t & =\frac{U^{2} \cdot t_{2}}{m \cdot c \cdot R_{2}} \end{array}\right\} \Rightarrow \frac{U^{2} \cdot t_{1}}{m \cdot c \cdot R_{1}}=\frac{U^{2} \cdot t_{2}}{m \cdot c \cdot R_{2}} / \cdot \frac{m \cdot c}{U^{2}} \Rightarrow \frac{t_{1}}{R_{1}}=\frac{t_{2}}{R_{2}} \Rightarrow t_{1} \cdot R_{2}=t_{2} \cdot R_{1} \Rightarrow \frac{R_{2}}{R_{1}}=\frac{t_{2}}{t_{1}} \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{R_{2}}{R_{1}}=\frac{15 \mathrm{~min}}{20 \mathrm{~min}} \Rightarrow \frac{R_{2}}{R_{1}}=\frac{3}{4} / \cdot R_{1} \Rightarrow R_{2}=\frac{3}{4} \cdot R_{1} . \end{gathered} } \end{array} Kako je električni otpor dan formulom R=\rho \cdot \frac{l}{S}, proizlazi: R_{2}=\frac{3}{4} \cdot R_{1} \Rightarrow \rho \cdot \frac{l_{2}}{S}=\frac{3}{4} \cdot \rho \cdot \frac{l_{1}}{S} \Rightarrow \rho \cdot \frac{l_{2}}{S}=\frac{3}{4} \cdot \rho \cdot \frac{l_{1}}{S} / \cdot \frac{S}{\rho} \Rightarrow l_{2}=\frac{3}{4} \cdot l_{1}=\frac{3}{4} \cdot 3 \mathrm{~m}=2.25 \mathrm{~m} . Vježba 039 Električna peć priključena je na gradsku mrežu napona 220 \mathrm{~V}. Peć ima 4 \mathrm{~m} dugu grijaću nit i za 20 minuta povisi u prostoriji temperaturu za 20{ }^{\circ} \mathrm{C}. Koliko mora biti dugačka ta nit ako isto povišenje temperature u prostoriji želimo postići za 15 minuta? Rezultat: \quad 3 \mathrm{~m}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Električna peć priključena je na gradsku mrežu napona 220 V. Peć ima 3 m dugu grijaću nit i za 20 minuta povisi u prostoriji temperaturu za 20^(∘)C. Koliko mora biti dugačka ta nit ako isto povišenj...
Električna peć priključena je na gradsku mrežu napona 220 V. Peć ima 3 m dugu grijaću nit i za 20 minuta povisi u prostoriji temperaturu za 20^(∘)C. Koliko mora biti dugačka ta nit ako isto povišenj...
Električna peć priključena je na gradsku mrežu napona 220 V. Peć ima 3 m dugu grijaću nit i za 20 minuta povisi u prostoriji temperaturu za 20^(∘)C. Koliko mora biti dugačka ta nit, ako isto povišen...
Grijaće tijelo načinjeno od otporne žice za električnu peć konstruirano je za 500 W i 220 V. Treba izračunati otpor spirale i struju koja njome teče.
Električna dizalica diže teret brzinom 1 m/s i pritom uzima, iz gradske mreže napona 220 V, struju od 5 A. Kolika je masa tereta ako je stupanj korisnog djelovanja dizalice 0.9?( g=10 m/s²)
Električna žarulja i kondenzator spojeni su serijski u krugu izmjenične struje frekvencije 50 Hz na napon 440 V. Koliki kapacitet ima kondenzator ako žaruljom teče struja jakosti 0.5 A, a na krajevi...
Električna lokomotiva vozi brzinom 36 km/h i pritom razvija srednju vučnu silu 4.5kN. Motor je priključen na napon 500 Vi ima stupanj korisnog djelovanja 0.9. Kolika je jakost struje koju motor vuče...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana