Dva kondenzatora, jedan kapaciteta 2μF, a drugi kapaciteta 3μF, spojena su paralelno na izvor istosmjernog napona od 100 V. Kolika je energija pohranjena u kondenzatoru kapaciteta 2μF?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{C}_{1}=2 \mu \mathrm{F}=2 \cdot 10^{-6} \mathrm{~F}, \quad \mathrm{C}_{2}=3 \mu \mathrm{F}=3 \cdot 10^{-6} \mathrm{~F}, \quad \mathrm{U}=100 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{E}_{1}=? Pri paralelnom spajanju pad napona na krajevima svih elemenata jednak je U_{1}=U_{2}=U \left.\mathrm{c}_{1}\left\|\mathrm{u}_{1} \mathrm{c}_{2}\right\| \mathrm{u}_{2} \quad \stackrel{\mathrm{U}}{\mathrm{u}} \quad \mathrm{E}_{1}=\frac{1}{2} \cdot C_{1} \cdot U_{1}^{2}\right\} \Rightarrow E_{1}=\frac{1}{2} \cdot C_{1} \cdot U^{2}=\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 10^{-6} F \cdot(100 \mathrm{~V})^{2}=10^{-2} J Vježba 046 Dva kondenzatora, jedan kapaciteta 2 \mu \mathrm{F}, a drugi kapaciteta 3 \mu \mathrm{F}, spojena su paralelno na izvor istosmjernog napona od 200 \mathrm{~V} . Kolika je energija pohranjena u kondenzatoru kapaciteta 2 \mu \mathrm{F} ? Rezultat: \quad 4 \cdot 10^{-2} \mathrm{~J}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dva kondenzatora, jedan kapaciteta 2μF, a drugi kapaciteta 3μF, spojena su serijski na izvor istosmjernog napona od 100 V. Kolika je energija pohranjena u kondenzatoru kapaciteta 2μF?
Dva kondenzatora, jedan kapaciteta 2μF, a drugi kapaciteta 3μF, spojena su serijski na izvor istosmjernog napona od 100 V. Kolika je energija pohranjena u kondenzatoru kapaciteta 2μF?
Dva kondenzatora kapaciteta 6μF i 8μF vezana su u paralelu (usporedno) i priključena na izmjenični napon 110 V frekvencije 50 Hz. Kolika je jakost struje u krugu?
Dva titrajna kruga treba dovesti u rezonanciju. Prvi titrajni krug se sastoji od kondenzatora kapaciteta 12pF i zavojnice induktiviteta 4.2nH. Koliki mora biti kapacitet drugog titrajnog kruga, ako ...
Između ploča ravnog kondenzatora nalazi se zrak, što će se dogoditi s kapacitetom kondenzatora ako razmak između njegovih ploča povećamo dva puta?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana