Tijekom mjesec dana električni hladnjak priključen je na gradsku mrežu (220 V) 720 sati. Koliku energiju mjesečno troši hladnjak ako njime teče struja jakosti 3.2 A? Rezultat izrazite u kilovatsatima.


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{U}=220 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{t}=720 \mathrm{~h}, \quad \mathrm{I}=3.2 \mathrm{~A}, \quad \mathrm{E}=? Električna energija kojom izvor opskrbljuje strujni krug i koja se pretvara u druge oblike energije u nekom trošilu za vrijeme t jednaka je E=U \cdot I \cdot t gdje je U napon između krajeva promatranog trošila, a I jakost struje. E=U \cdot I \cdot t=220 \mathrm{~V} \cdot 3.2 \mathrm{~A} \cdot 720 \mathrm{~h}=506880 \mathrm{Wh}=506.9 \mathrm{kWh} . Vježba 047 Tijekom mjesec dana električni hladnjak priključen je na gradsku mrežu (220 V) 720 sati. Koliku energiju mjesečno troši hladnjak ako njime teče struja jakosti 2 A? Rezultat izrazite u kilovatsatima. Rezultat: \quad 316.8 \mathrm{kWh}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijekom mjesec dana električni hladnjak priključen je na gradsku mrežu (220 V) 720 sati. Koliku energiju mjesečno troši hladnjak ako njime teče struja jakosti 3.2 A? Rezultat izrazite u kilovatsatim...
Tijekom mjesec dana električni hladnjak priključen je na gradsku mrežu (220 V) 720 sati. Koliku energiju mjesečno troši hladnjak ako njime teče struja jakosti 3.2 A? Rezultat izrazite u kilovatsatim...
Proizvođač sladoleda odlučio je povećati svoju proizvodnju tijekom ljetnih mjeseci te najveći dio proizvoda preusmjeriti u hrvatska ljetovališta. Koja je tržišna funkcija opisana u primjeru?
U programu za proračunske tablice MS Excel potrebno je obraditi podatke o prikupljenome papiru tijekom prva tri mjeseca (siječanj, veljača, ožujak) za tri peta razreda osnovne škole. Prikupljene su ...
U programu za proračunske tablice MS Excel potrebno je obraditi podatke o troškovima režija u kućanstvu tijekom prva tri mjeseca (siječanj, veljača, ožujak). Za struju je redom plaćeno 245 kn, 314 k...
KEMIJA: 1.Okrugle šipke aluminija i bakra, promjera 10mm i mase 1kg duge su: l(Al)=4,70m, l(Cu)=1,43m. Kolika je gustoća tih metala? 2. Objasnite zašto se pri skrućivanju jednog mola tekućine oslobodi...
Učenici su istraživali kako temperatura vode i starosna dob jedne vrste ribe utječu na intenzitet disanja i brzinu rada njihova srca. U istraživanju su korištene mlade ribe u dobi od tri mjeseca i odr...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana