U strujni krug napona 220 V uključeno je 10 žarulja, svaka otpora 24Ω i predviđena za napon 12 V.U seriju sa žaruljama uključen je otpornik. Kolika je jakost struje koja teče krugom i koliki otpor ima otpornik?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{U}=220 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{n}=10, \quad \mathrm{R}_{1}=24 \Omega, \quad \mathrm{U}_{1}=12 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{I}=?, \quad \mathrm{R}=? Ako je otpor vodiča uz stalnu temperaturu stalan, kažemo da za vodič vrijedi Ohmov zakon: I=\frac{U}{R} Ukupni otpor od n serijski spojenih vodiča iznosi: R=R_{1}+R_{2}+R_{3}+\ldots+R_{n} . Jakost struje koja teče krugom je: I=\frac{U_{1}}{R_{1}}=\frac{12 \mathrm{~V}}{24 \Omega}=0.5 \mathrm{~A} Uključeni otpornik ima otpor R: U=n \cdot U_{1}+I \cdot R \Rightarrow I \cdot R=U-n \cdot U_{1} /: I \Rightarrow R=\frac{U-n \cdot U_{1}}{I}=\frac{220 \mathrm{~V}-10 \cdot 12 \mathrm{~V}}{0.5 \mathrm{~A}}=200 \Omega . Vježba 060 U strujni krug napona 220 \mathrm{~V} uključeno je 15 žarulja, svaka otpora 24 \Omega i predviđena za napon 12 \mathrm{~V} . \mathrm{U} seriju sa žaruljama uključen je otpornik. Kolika je jakost struje koja teče krugom i koliki otpor ima otpornik? Rezultat: \quad \mathrm{I}=0.5 \mathrm{~A}, \mathrm{R}=80 \Omega.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

U strujni krug napona 220 V uključeno je 10 žarulja, svaka otpora 24Ω i predviđena za napon 12 V.U seriju sa žaruljama uključen je otpornik. Kolika je jakost struje koja teče krugom i koliki otpor i...
U strujni krug napona 220 V uključeno je 10 žarulja, svaka otpora 24Ω i predviđena za napon 12 V.U seriju sa žaruljama uključen je otpornik. Kolika je jakost struje koja teče krugom i koliki otpor i...
Dva otpornika, s otporima R₁ = 10ΩiR₂ = 40Ω, spojena su u paralelu i priključena na izvor napona. Napon na krajevima otpornika iznosi U = 200 V. a) Koliki je ukupni električni otpor? b) Koli...
Kada se u strujni krug spoji otpor od 1Ω, pad napona na krajevima izvora iznosi 2 V. Kada se spoji otpor od 2Ω, pad napona na krajevima izvora iznosi 2.4 V. Koliki je unutarnji otpor izvora?
Kada se u strujni krug spoji otpor od 1 , pad napona na krajevima izvora iznosi 2 V. Kada se spoji otpor od 2 , pad napona na krajevima izvora iznosi 2,4 V. Koliki je unutarnji otpor izvora?
Na izvoru napona, čiji je unutarnji otpor 1Ω, priključen je otpor R₁ = 10Ω. Koliko će se puta smanjiti jakost struje kroz otpor R₁ ako se paralelno s otporom R₁ u strujni krug spoji otpor R₂ = 5Ω ? ...
U strujnom krugu koji je prikazan na slici nalaze se četiri jednaka otpornika, otpora R = 10Ω. Odredi jakost struje kroz cijeli strujni krug, ako je pad napona na izvoru jednak 9 V. []

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana