Elektron se ubrzava u homogenom električnom polju i prijeđe put 0.5 m za 4μ. Kolika je jakost električnog polja? (masa elektrona m = 9.11 ⋅ 10⁻³¹ kg, naboj elektrona e  = 1.602 ⋅ 10⁻¹⁹C )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{s}=0.5 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{t}=4 \mu \mathrm{s}=4 \cdot 10^{-6} \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~m}=9.11 \cdot 10^{-31} \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{e}=1.602 \cdot 10^{-19} \mathrm{C}, \quad \mathrm{E}=? Ako na tijelo djeluje stalna sila u smjeru njegova gibanja, tijelo ima akceleraciju koja je proporcionalna sili, a obrnuto proporcionalna masi tijela te ima isti smjer kao i sila (II. Newtonov poučak): a=\frac{F}{m} \Rightarrow F=m \cdot a \text {. } Ako se u polju jakosti E nalazi naboj Q, silu kojom polje djeluje na naboj možemo izračunati iz izraza F=Q \cdot E \text {. } Budući da se elektron giba stalnom akceleracijom, njegov prijeđeni put je s=\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2} . Jakost električnog polja iznosi: \begin{aligned} &\left.\left.\left.\begin{array}{l} s=\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2} \\ F=m \cdot a \\ F=e \cdot E \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{l} s=\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2} \\ m \cdot a=e \cdot E \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{l} s=\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2} \\ a=\frac{e \cdot E}{m} \end{array}\right\} \Rightarrow s=\frac{1}{2} \cdot \frac{e \cdot E}{m} \cdot t^{2} / \cdot 2 \cdot m \Rightarrow 2 \cdot m \cdot s=e \cdot E \cdot t^{2} \Rightarrow \\ &\Rightarrow E=\frac{2 \cdot m \cdot s}{e \cdot t^{2}}=\frac{2 \cdot 9.11 \cdot 10^{-31} \mathrm{~kg} \cdot 0.5 \mathrm{~m}}{1.602 \cdot 10^{-19} C \cdot\left(4 \cdot 10^{-6} s\right)^{2}}=0.355 \frac{N}{C} . \end{aligned} Vježba 068 Elektron se ubrzava u homogenom električnom polju i prijeđe put 2 \mathrm{~m} za 8 \mu s. Kolika je jakost električnog polja? (masa elektrona \mathrm{m}=9.11 \cdot 10^{-31} \mathrm{~kg}, naboj elektrona \mathrm{e}=1.602 \cdot 10^{-19} \mathrm{C} ) Rezultat: \quad 0.355 \frac{N}{C}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Elektron se ubrzava u homogenom električnom polju pri čemu prijeđe put 0.5 m za vrijeme 4μK. Kolika je jakost električnog polja? (m=9.11⋅10⁻³¹ kg,e=1.602⋅10⁻¹⁹C)
Elektron se ubrzava u homogenom električnom polju pri čemu prijeđe put 0.5 m za vrijeme 4μK. Kolika je jakost električnog polja? (m=9.11⋅10⁻³¹ kg,e=1.602⋅10⁻¹⁹C)
Elektron se iz mirovanja ubrzava naponom od 511kV. Kolika je njegova relativistička brzina nakon ubrzavanja? Energija mirovanja elektrona je m_(e) ⋅ c² = 511keV. (e=1.6⋅10⁻¹⁹C,c=3⋅10⁸ m/s)
Elektron se giba u magnetnom polju gustoće toka 10 T brzinom 3 ⋅ 10⁷ m/s okomito na smjer polja. Odredite omjer sile kojom magnetno polje djeluje na elektron i težine elektrona. (naboj elektrona e =...
Elektron se giba jednoliko po pravcu brzinom 0.5 m/s, kroz međusobno okomito električno i magnetsko polje. Kolika je jakost električnog polja ako je indukcija.B = 1 T?