Na koju temperaturu treba zagrijati bakrenu žicu temperature 0^(∘)C da se njezin otpor udvostruči? (termički koeficijent otpora bakra α = 4.3 ⋅ 10⁻³ K⁻¹ )


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{R}=2 \cdot \mathrm{R}_{0}, \quad \alpha=4.3 \cdot 10^{-3} \mathrm{~K}^{-1}, \quad \mathrm{t}=? Električni otpor vodiča mijenja se s temperaturom prema zakonu R_{t}=R_{\circ} \cdot(1+\alpha \cdot t), gdje je R_{0} otpor pri 0^{\circ} \mathrm{C}, R_{\mathrm{t}} otpor pri temperaturi \mathrm{t} i \alpha temperaturni koeficijent otpora. Međunarodni sustav mjernih jedinica (SI) za temperaturu propisuje jedinicu kelvin (K). Tu temperaturu zovemo termodinamička temperatura (T). Temperaturna razlika od 1 \mathrm{~K} jednaka je temperaturnoj razlici od 1{ }^{\circ} \mathrm{C}, što izražavamo jednadžbom: \left.\begin{array}{c} \Delta T(K)=\Delta t\left({ }^{\circ} C\right) . \\ R=R_{\circ} \cdot(1+\alpha \cdot t) \\ R=R_{\circ} \end{array}\right\} \Rightarrow R_{\circ} \cdot(1+\alpha \cdot t)=2 \cdot R_{\circ} \Rightarrow R_{\circ} \cdot(1+\alpha \cdot t)=2 \cdot R_{\circ} /: R_{\circ} \Rightarrow 1+\alpha \cdot t=2 \Rightarrow

Vježba

Na koju temperaturu treba zagrijati bakrenu žicu temperature 0^{\circ} \mathrm{C} da se njezin otpor utrostruči? (termički koeficijent otpora bakra \alpha=4.3 \cdot 10^{-3} \mathrm{~K}^{-1} ) Rezultat: \quad 465.12^{\circ} \mathrm{C}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Pozorno promotrite dijagram topljivosti natrijeva acetata. Za izradu jastučića za grijanje potrebno je pripremiti prezasićenu otopinu natrijeva acetata. Kemičar je pri 20 °C pomiješao 70 g bezvodnog...
Vrući komadić aluminija mase 0,5 g zagrijan na temp 350 stupnjeva celzijusevih ubačen je u 500g vode čija je temp 22 stupnja celzijusevih.Odredi na koju temperaturu se zagrijala voda c(Al)=0,902 J/gK ...
Puno hvala na prethodnom odgovoru, Mogu molim Vas još pitati, recimo da imamo tijelo u vakuumu daleko od zemlje i zračenja, ugl. da nema vanjskog izvora energije. Na koju minimalnu temperaturu bi se t...
Željeznom se predmetu mase 1450 g, temperature 180*C hlađenjem snizila unutarnja energija za 65,3 kJ. Specifični toplinski kapacitet željeza je 450 J Kg-1 K-1. Na koju se temperaturu ohladio željezni ...
1. Željeznom se predmetu mase 1450 g, temperature 180 °C hlađenjem snizila unutarnja energija za 65,3 kJ. Specifični toplinski kapacitet željeza je 450 Jkg−1K−1. Na koju se temperaturu ohladio željez...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana