Dva vodiča od bakrene žice jednake su duljine, a različitih poprečnih presjeka. Ako sa r₁ označimo polumjer jednog vodiča i sa R₁ njegov otpor, a sa r₂ i R₂ te parametre za drugi vodič, onda $$ \begin{gathered} \text { A. } R_{1}: R_{2}=r_{2}^{2}: r_{1}^{2} \quad \text { B. } R_{1}: R_{2}=r_{2}: r_{1} \quad \text { C. } R_{1}: R_{2}=r_{1}: r_{2} \\ \begin{array}{ll} \text { D. } R_{1}: R_{2}=r_{1}^{2}: r_{2}^{2} & \text { E. } R_{1}: R_{2}=\sqrt{r_{1}}: \sqrt{r_{2}} \end{array} \end{gathered} $$


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{r}_{1}, \mathrm{R}_{1}: \mathrm{R}_{2}= ? 1_{1}=1_{2}=1, \quad \rho- elektriěna otpornost bakra, Električni otpor R vodiča ovisi o duljini l vodiča, njegovu presjeku S i električnoj otpornosti \rho: R=\rho \cdot \frac{l}{S} . Ploština kruga polumjera r iznosi: \left.\left.\begin{array}{c} R_{1}=\rho \cdot \frac{l_{1}}{S_{1}} \\ R_{2}=\rho \cdot \frac{l_{2}}{S_{2}} \end{array}\right\} \Rightarrow R_{1}=\rho \cdot \frac{l}{S_{1}}\right]_{R_{2}=\rho \cdot \frac{l}{S_{2}}}^{S=r^{2} \cdot \pi .} \Rightarrow\left[\begin{array}{c} \text { podijelimo } \\ \text { jednadžbe } \end{array}\right] \Rightarrow \frac{R_{1}}{R_{2}}=\frac{\rho \cdot \frac{l}{S_{1}}}{\rho \cdot \frac{l}{S_{2}}} \Rightarrow \frac{R_{1}}{R_{2}}=\frac{\rho \cdot \frac{l}{S_{1}}}{\rho \cdot \frac{l}{S_{2}}} \Rightarrow \begin{gathered} \Rightarrow \frac{R_{1}}{R_{2}}=\frac{\frac{1}{S_{1}}}{\frac{1}{S_{2}}} \Rightarrow \frac{R_{1}}{R_{2}}=\frac{S_{2}}{S_{1}} \Rightarrow \frac{R_{1}}{R_{2}}=\frac{r_{2}^{2} \cdot \pi}{r_{1}^{2} \cdot \pi} \Rightarrow \frac{R_{1}}{R_{2}}=\frac{r_{2}^{2} \cdot \pi}{r_{1}^{2} \cdot \pi} \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{R_{1}}{R_{2}}=\frac{r_{2}^{2}}{r_{1}^{2}} \Rightarrow R_{1}: R_{2}=r_{2}^{2}: r_{1}^{2} \end{gathered} Odgovor je pod A. Vježba 243 Dva vodiča od bakrene žice jednake su duljine, a različitih poprečnih presjeka. Ako sa r_{1} označimo polumjer jednog vodiča i sa R_{1} njegov otpor, a sa r_{2} i R_{2} te parametre za drugi vodič, onda vrijedi jednakost: \begin{aligned} &\text { A. } R_{2}: R_{1}=r_{2}^{2}: r_{1}^{2} \quad \text { B. } R_{2}: R_{1}=r_{2}: r_{1} \quad \text { C. } R_{2}: R_{1}=r_{1}: r_{2} \\ &\begin{array}{ll} \text { D. } R_{2}: R_{1}=r_{1}^{2}: r_{2}^{2} & \text { E. } R_{2}: R_{1}=\sqrt{r_{1}}: \sqrt{r_{2}} \end{array} \end{aligned} Rezultat: \quad D.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dva vodiča od bakrene žice jednake su duljine, a različitih poprečnih presjeka. Ako sa r₁ označimo polumjer jednog vodiča i sa R₁ njegov otpor, a sa r₂ i R₂ te parametre za drugi vodič, onda $$ ...
Dva vodiča od bakrene žice jednake su duljine, a različitih poprečnih presjeka. Ako sa r₁ označimo polumjer jednog vodiča i sa R₁ njegov otpor, a sa r₂ i R₂ te parametre za drugi vodič, onda $$ ...
U dva vrha pravokutnog trokuta koja leže na hipotenuzi nalaze se dva vodiča okomita na ravninu trokuta kojima teku antiparalelne struje (struje koje imaju suprotan smjer) od 10 A. Kolika je ukupna m...
Kroz dva duga ravna vodiča koji se sijeku pod pravim kutom prolaze struje I₁ = I₂ = 10A. Točka A udaljena je 2 cm od svakog vodiča kao što je prikazano na slici. Koliki je iznos magnetskoga polja B ...
Kroz dva duga ravna vodiča koji se sijeku pod pravim kutom prolaze struje I₁ = I₂ = 10A. Točka A udaljena je 2 cm od svakog vodiča kao što je prikazano na slici. Koliki je iznos magnetskog polja B u...
Dva dugačka usporedna ravna vodiča međusobno su udaljená 50 cm. U prvom vodiču teče struja 20 A, a u drugom 24 A. Kolika je magnetska indukcija u točki C koja je 40 cm udaljena od prvog vodiča, a 30...
Metalni vodič određenog materijala duljine 1 i polumjera poprečnog presjeka r ima otpor R₁. Vodič od istog materijala, ali dva puta dulji i dva puta većeg polumjera poprečnog presjeka imat će otpor:...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana