U strujnome krugu prikazanome na crtežu napon između točaka A i B iznosi 5 V. Koliko iznosi otpor R? Zanemarite unutarnji otpor izvora. []


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{U}_{\mathrm{ab}}=5 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{R}_{1}=16 \Omega, \quad \mathrm{R}_{2}=48 \Omega, \quad \varepsilon=30 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{R}=? Ukupni je otpor od n serijski spojenih vodiča R=R_{1}+R_{2}+R_{3}+\ldots+R_{n} \text {. } Ukupni je otpor od 2 serijski spojena vodiča R=R_{1}+R_{2} \text {. } Ukupni otpor R što ga pruža n vodiča spojenih u paralelu možemo naći iz izraza \frac{1}{R}=\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}}+\frac{1}{R_{3}}+\ldots+\frac{1}{R_{n}} \text {. } Recipročna vrijednost ukupnog otpora jednaka je zbroju recipročnih vrijednosti paralelno vezanih otpornika. Ukupni otpor R što ga pružaju 2 vodiča spojena u paralelu možemo naći iz izraza \frac{1}{R}=\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}} \Rightarrow R=\frac{R_{1} \cdot R_{2}}{R_{1}+R_{2}} . Ohmov zakon je temeljni zakon elektrotehnike. Ako je otpor vodiča uz stalnu temperaturu stalan, kažemo da za vodič vrijedi Ohmov zakon I=\frac{U}{R} \Rightarrow R=\frac{U}{I} \Rightarrow U=I \cdot R-\text { pad napona } gdje je I jakost struje kroz strujni krug u amperima (A), U napon izvora u voltima (V), R ukupan otpor strujnog kruga u omima (\Omega). Pad napona na krajevima svih vodiča koji su spojeni u paralelu jednak je. U_{1}=U_{2}=U_{3} \quad, \quad I_{1} \cdot R_{1}=I_{2} ; R_{2}=I_{3} \cdot R_{3} . Pri serijskom spoju vodiča kroz sve vodiče teče struja iste jakosti, a ukupni napon jednak je zbroju padova napona na pojedinim vodičima: U=U_{1}+U_{2}+U_{3} \quad, \quad U \in I_{1} \cdot R_{1}+I_{2} \cdot R_{2}+I_{3} \cdot R_{3} . Otpori \mathrm{R}_{1} i \mathrm{R}_{2} čine paralelni spoj pa ekvivalentni otpor iznosi: R_{a b}=\frac{R_{1} \cdot R_{2}}{R_{1}+R_{2}}=\frac{16 \Omega \cdot 48 \Omega}{16 \Omega+48 \Omega}=12 \Omega Struja kroz otpornike R i R_{a b} je jednaka jer su spojeni serijski. I=I_{a b} \Rightarrow I=\frac{U_{a b}}{R_{a b}}=\frac{5 V}{12 \Omega}=\frac{5}{12} A Za padove napona vrijedi: \varepsilon=U_{R}+U_{a b} \Rightarrow U_{R}+U_{a b}=\varepsilon \Rightarrow U_{R}=\varepsilon-U_{a b}=30 V-5 V=25 V Otpor \mathrm{R} iznosi: R=\frac{U_{R}}{I}=\frac{25 \mathrm{~V}}{\frac{5}{12} \mathrm{~A}}=60 \Omega . Vježba 251 U strujnome krugu prikazanome na crtežu napon između točaka A i B iznosi 10 \mathrm{~V}. Koliko iznosi otpor R? Zanemarite unutarnji otpor izvora. Rezultat: \quad 24 \Omega .

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

U strujnome krugu prikazanome na slici ampermetar pokazuje 2 A. Unutrašnji otpor baterije je zanemariv. [] Koliki napon pokazuje voltmetar uz uvjet da su instrumenti idealni? A. 4 V B. 6V C. 8...
U strujnome krugu prikazanome na slici voltmetar pokazuje 4 V. Unutarnji otpor baterije je zanemariv. [] Koliku jakost struje pokazuje ampermetar uz uvjet da su instrumenti idealni? A. 1 A B. ...
U strujnome krugu prikazanome na slici voltmetar pokazuje 4 V. Unutarnji otpor baterije je zanemariv. [] Koliku jakost struje pokazuje ampermetar uz uvjet da su instrumenti idealni? A. 1 A B. ...
Kolika je jakost struje koja teče otpornikom R₄ u strujnom krugu prikazanom na slici, ako su otpori R₁ = R₂ = R₃ = R₄ = 1Ω, a priključeni su na napon 6 V? []
Magnet se izvlači iz zavojnice s 400 zavoja tako da srednja brzina promjene magnetskog toka kroz jedan zavoj iznosi 10mWb/s. Koliko pritom iznosi napon u strujnome krugu? A. 0V B. 1V C. 4V D. 10 V ...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana