Grijač na gradskoj mreži napona 220 V ima snagu 100 W. Kada ge priključimo na akumulator od 12 V snaga grijača je približno: A. 30 W B. 55W C. 5.5 W D. 0.3 W


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{U}_{1}=220 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{P}_{1}=100 \mathrm{~W}, \quad \mathrm{U}_{2}=12 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{P}_{2}=? Snaga kojom se u trošilu električna energija pretvara u druge oblike energije je P=\frac{U^{2}}{R}, gdje je U napon između krajeva promatranog trošila, R otpor tog trošila. \left.\begin{array}{rl} P_{1}=\frac{U_{1}^{2}}{R} \\ P_{2}=\frac{U_{2}^{2}}{R} \end{array}\right\} \Rightarrow\left[\begin{array}{c} \text { podijelimo } \\ \text { jednadžbe } \end{array}\right] \Rightarrow \frac{P_{2}}{P_{1}}=\frac{\frac{U_{2}^{2}}{R}}{\frac{U_{1}^{2}}{R}} \Rightarrow \frac{P_{2}}{P_{1}}=\frac{\frac{U_{2}^{2}}{\frac{R}{U_{1}^{2}}}}{R} \Rightarrow \frac{P_{2}}{P_{1}}=\frac{U_{2}^{2}}{U_{1}^{2}} \Rightarrow \frac{P_{2}}{P_{1}}=\left(\frac{U_{2}}{U_{1}}\right)^{2} \Rightarrow } \\ {\Rightarrow \frac{P_{2}}{P_{1}}=\left(\frac{U_{2}}{U_{1}}\right)^{2} / P_{1} \Rightarrow P_{2}=P_{1} \cdot\left(\frac{U_{2}}{U_{1}}\right)^{2}=100 \mathrm{~W} \cdot\left(\frac{12 \mathrm{~V}}{220 \mathrm{~V}}\right)^{2}=0.3 \mathrm{~W}} \end{array} Odgovor je pod D.

Vježba

Grijač na gradskoj mreži napona 220 V ima snagu 1 \mathrm{~kW} . Kada ge priključimo na akumulator od 12 \mathrm{~V} snaga grijača je približno: A. 3.5 W B. 2.55 W C. 2.98 W D. 2.63 W \section{Rezultat: \quad C.}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Grijač na gradskoj mreži napona 220 V ima snagu 100 W. Kada taj grijač priključimo na akumulator od 12 V snaga grijača je približno: A. 30 W B. 55W C. 5.5 W D. 0.3 W
Grijač na gradskoj mreži napona 220 V ima snagu 100 W. Kada taj grijač priključimo na akumulator od 12 V snaga grijača je približno: A. 30 W B. 55W C. 5.5 W D. 0.3 W
Na gradsku mrežu napona 220 V i frekvencije 50 Hz priključen je grijač otpora 880Ω. Napišite kako se struja kroz grijač mijenja u vremenu.
Grijaća ploča na štednjaku je kružnoga oblika polumjera 10 cm. U ploču je ugrađen grijač snage 1.2 kW. Kolika je temperatura površine uključene grijaće ploče ako ploča zrači kao crno tijelo? (Ste...
Grijač predviđen za 220 V ima snagu 750 W. Koliko će se posto smanjiti snaga grijača ako napon padne na 210 V ? Pretpostavite da se pri tome ne promijeni otpor grijača.

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana