Lopta je bačena vertikalno prema gore i vraća se dolje. Tijekom leta lopte vektori brzine i akceleracije lopte A. uvijek su jednake orijentacije B. uvijek su suprotne orijentacije C. prvo su suprotne orijentacije, a zatim jednake orijentacije D. prvo su jednake orijentacije, a zatim suprotne orijentacije


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\section{v, \quad \mathrm{g}} Složena gibanja pri kojima jednu komponentu gibanja uzrokuje djelovanje sile teže zovu se hici. Vertikalni hitac prema gore sastoji se od jednolikoga gibanja prema gore brzinom v_{0} i slobodnog pada. Vektorske su veličine određene pravcem (nosilac vektora), orijentacijom i iznosom (modul, apsolutna vrijednost) iskazanim odgovarajućim jedinicama. Vektorske veličine su: brzina, akceleracija, ... Slobodni pad je jednoliko ubrzano gibanje sa stalnom akceleracijom za sva tijela. Ubrzanje slobodnog pada zovemo još ubrzanje sile teže jer je posljedica gravitacijskog privlačenja Zemlje i tijela. To je vektorska veličina koja ima orijentaciju prema središtu Zemlje. Kod bacanja lopte uvis vektor akceleracije sile teže uvijek ima orijentaciju prema središtu Zemlje. Orijentacija vektora brzine najprije je prema gore, a zatim prema dolje. Odgovor je pod C. Vježba 609 Lopta je bačena vertikalno prema dolje. Tijekom leta lopte vektori brzine i akceleracije lopte: A. uvijek su jednake orijentacije B. uvijek su suprotne orijentacije C. prvo su suprotne orijentacije, a zatim jednake orijentacije D. prvo su jednake orijentacije, a zatim suprotne orijentacije \section{Rezultat: \quad A.}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Lopta je bačena vertikalno prema gore i vraća se dolje. Tijekom leta lopte vektori brzine i akceleracije lopte A. uvijek su jednake orijentacije B. uvijek su suprotne orijentacije C. prvo su suprotn...
Lopta je bačena vertikalno prema gore i vraća se dolje. Tijekom leta lopte vektori brzine i akceleracije lopte A. uvijek su jednake orijentacije B. uvijek su suprotne orijentacije C. prvo su suprotn...
Dvije su lopte bačene istodobno vertikalno prema gore. Prva ima početnu brzinu 20 m/s, a druga 24 m/s. Kolika je udaljenost između njih kada je prva lopta na maksimalnoj visini? (g=9.81 m/s²)
Lopta je bačena vertikalno uvis početnom brzinom 10 m/s. Kolika je brzina lopte na visini 1.8 m iznad mjesta bacanja? (g=10 m/s²)
Lopta je bačena vertikalno uvis. U najvišoj točki putanje: A) brzina lopte v ≠ 0; akceleracija lopte a ≠ 0 B) brzina lopte v = 0; akceleracija lopte a ≠ 0 C) brzina lopte v = 0; akceleracija lopte a...
lopta je bačena vertikalno uvis brzinom 16 m/s. Kolika je brzina lopte na visini 10 m iznad mjesta bacanja?
Lopta mase 0.4 kg bačena je vertikalno uvis brzinom 2 m/s. Kolika je početna količina gibanja lopte, a kolika na najvišoj točki putanje? Koliki je impuls sile koji je zaustavio loptu i koliko dugo j...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana