Izračunati visinu sa koje je tijelo pušteno da slobodno pada, ako je posljednjih 15 m prešlo za 0.4 s. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\Delta \mathrm{h}=15 \mathrm{~m}, \quad \Delta \mathrm{t}=0.4 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~h}=? Slobodni pad je jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje sa početnom brzinom v_{0}=0 \mathrm{~m} / \mathrm{s} i konstantnom akceleracijom \mathrm{a}=\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} . Za slobodni pad vrijede izrazi: h=\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2} \quad, \quad v=g \cdot t gdje je h visina pada, v trenutna brzina. Složena gibanja pri kojima jednu komponentu gibanja uzrokuje djelovanje sile teže zovu se hici. Hitac prema dolje je složeno gibanje od jednolikoga gibanja brzinom v_ i slobodnog pada u istom smjeru, stoga je put (visina) h dan izrazom h=y_{0}, t+\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2} . Neka je t vrijeme za koje tijelo prijeđe cijeli put h. h=\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2} Padajući, tijelo je za vrijeme \mathrm{t}-\Delta \mathrm{t} postiglo brzinu \mathrm{v}_{0} : v_{\circ}=g \cdot(t-\Delta t) pa je prevaljeni put \Delta \mathrm{h} za vrijeme \Delta \mathrm{t} sa početnom brzinom vo jednak \begin{gathered} v_{\odot}=g \cdot(t-\Delta t) \\ \left.\Delta h=v_{\odot} \cdot \Delta t+\frac{1}{2} \cdot g \cdot(\Delta t)^{2}\right\} \Rightarrow \Delta h=g \cdot(t-\Delta t) \cdot \Delta t+\frac{1}{2} \cdot g \cdot(\Delta t)^{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow \Delta h=g \cdot t \cdot \Delta t-g \cdot(\Delta t)^{2}+\frac{1}{2} \cdot g \cdot(\Delta t)^{2} \Rightarrow \Delta h=g \cdot t \cdot \Delta t-\frac{1}{2} \cdot g \cdot(\Delta t)^{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow g \cdot t \cdot \Delta t-\frac{1}{2} \cdot g \cdot(\Delta t)^{2}=\Delta h \Rightarrow g \cdot t \cdot \Delta t=\Delta h+\frac{1}{2} \cdot g \cdot(\Delta t)^{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow g \cdot t \cdot \Delta t=\Delta h+\frac{1}{2} \cdot g \cdot(\Delta t)^{2} / \frac{1}{g \cdot \Delta t} \Rightarrow t=\frac{\Delta h+\frac{1}{2} \cdot g \cdot(\Delta t)^{2}}{g \cdot \Delta t} \\ \Rightarrow t=\frac{\Delta h}{g \cdot \Delta t}+\frac{\frac{1}{2} \cdot g \cdot(\Delta t)^{2}}{g \cdot \Delta t} \Rightarrow t=\frac{\Delta h}{g \cdot \Delta t}+\frac{\frac{1}{2} \cdot g \cdot(\Delta t)^{2}}{g \cdot \Delta t} \Rightarrow t=\frac{\Delta h}{g \cdot \Delta t}+\frac{\Delta t}{2}= \end{gathered} =\frac{15 \mathrm{~m}}{9.81 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^{2}} \cdot 0.4 \mathrm{~s}}+\frac{0.4 \mathrm{~s}}{2}=4.02 \mathrm{~s} . Visina sa koje je tijelo počelo padati iznosi: h=\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^{2}=\frac{1}{2} \cdot 9.81 \frac{m}{s^{2}} \cdot(4.02 \mathrm{~s})^{2}=79.27 \mathrm{~m} . Vježba 623 Izračunati visinu sa koje je tijelo pušteno da slobodno pada, ako je posljednjih 150 \mathrm{dm} prešlo za 0.4 \mathrm{~s}. (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: \quad 79.27 \mathrm{~m}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Na pod slobodno padne sa visine 1 m lopta mase 100 g, i odbije se vertikalno na visinu 0,5 m. Izracunaj intenzitet vektora promjene impulsa lopte pri sudaru s podom.
Izračunati površinu i zapreminu pravilne sestostrane prizme ako je ovim baze 3dm i visina 6cm!
SRETNA NOVA U ZAKAŠNJENJU I OD MENE!!!!! Imam nekoliko pitanja: 1.Do kakve promjene dolazi na površini bakrene pločice nakon zagrijavanja plinskim plamenikom na zraku? 2.Da li je učinkovitije Liebigo...
Izračunaj visinu stupca vode, čiji je hidrostatski tlak jednak osmotskom tlaku vodene otopine šećera koncentracije 1,356 mmol / l pri temp. od 310,15 K. Gustoća vode pri zadanoj temp. iznosi 0, 99654 ...
Sunčeve zrake padaju na tlo pod kutom od 30 stupnjeva. Izračunaj visinu stabla čija je sjena u tom trenutku duga 51 m.

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana