Tijelo prijeđe put 63 m za 6 s pri čemu se njegova brzina poveća pet puta. Kolika je akceleracija tijela?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{s}=63 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{t}=6 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{v}_{0}, \quad \mathrm{v}=5 \cdot \mathrm{v}_{0}, \quad \mathrm{a}=? Jednoliko ubrzano (usporeno) gibanje po pravcu (jednoliko ubrzano (usporeno) pravocrtno gibanje) je gibanje tijela stalnom akceleracijom. Srednja akceleracija je količnik razlike brzina \Delta v u nekom vremenskom intervalu \Delta \mathrm{t} i toga vremenskog intervala: \bar{a}=\frac{\Delta v}{\Delta t} \quad, \quad \bar{a}=\frac{v_{2}-v_{1}}{t_{2}-t_{1}} Trenutna akceleracija a je omjer promjene brzine \Delta \mathrm{v} u neizmjerno malom vremenskom intervalu (trenutku) \Delta \mathrm{t} i toga trenutka. Kada razmatramo slučajeve gibanja pri kojima se vrijednost akceleracije neće mijenjati, onda je: a=\frac{\Delta v}{\Delta t} \quad, \quad a=\frac{v_{2}-v_{1}}{t_{2}-t_{1}} Za jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje s početnom brzinom v__ vrijedi formula za put s: \begin{aligned} s &=v_{\circ} \cdot t+\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2} . \\ a=\frac{v-v_{\odot}}{t} \Rightarrow a=\frac{5 \cdot v_{\odot}-v_{\odot}}{t} \Rightarrow a=\frac{4 \cdot v_{\odot}}{t} \Rightarrow \frac{4 \cdot v_{\odot}}{t}=a \Rightarrow \frac{4 \cdot v_{\odot}}{t}=a / \cdot \frac{t}{4} \Rightarrow v_{\circ}=\frac{a \cdot t}{4} . \end{aligned} Sada je: \begin{gathered} s=v_{\circ} \cdot t+\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2} \Rightarrow s=\frac{a \cdot t}{4} \cdot t+\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2} \Rightarrow s=\frac{a \cdot t^{2}}{4}+\frac{a \cdot t^{2}}{2} \Rightarrow s=\frac{a \cdot t^{2}}{4}+\frac{a \cdot t^{2}}{2} / \cdot 4 \Rightarrow \\ \Rightarrow 4 \cdot s=a \cdot t^{2}+2 \cdot a \cdot t^{2} \Rightarrow 4 \cdot s=3 \cdot a \cdot t^{2} \Rightarrow 3 \cdot a \cdot t^{2}=4 \cdot s \Rightarrow 3 \cdot a \cdot t^{2}=4 \cdot s / \cdot \frac{1}{3 \cdot t^{2}} \Rightarrow \\ \Rightarrow a=\frac{4 \cdot s}{3 \cdot t^{2}}=\frac{4 \cdot 63 m}{3 \cdot(6 s)^{2}}=2.33 \frac{m}{s} . \end{gathered}

Vježba

Tijelo prijeđe put 63 \mathrm{~m} za 5 s pri čemu se njegova brzina poveća pet puta. Kolika je akceleracija tijela? Rezultat: \quad 3.36 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo se giba jednoliko ubrzano po pravcu. Put od 63 m prijeđe za 6 s pri čemu se njegova početna brzina v₀ poveća pet puta. Odredite ubrzanje tijela.
Tijelo prijeđe put od 1 m. Prvu polovicu puta ima brzinu 1 m/s, a drugu 2 m/s. a) Za koje je vrijeme tijelo prešlo put? b) Kolika je srednja brzina?
Tijelo prijeđe put za 1 s. Prvu polovicu sekunde ima brzinu 1 m/s, a drugu 2 m/s. a) Koliki je put prešlo tijelo? b) Kolika je srednja brzina?
Nakon vremena t tijelo prijeđe put koji je opisan izrazom s = 3m + 5ms⁻¹ ⋅ t. Koji od ponuđenih grafova opisuje gibanje toga tijela? [] A. B. [] C. [] [] D.
U posljednjoj sekundi slobodnog pada tijelo prijeđe put od 20 m. sa koje visine je tijelo ispušteno
Gibajući se pravocrtno za 2 s tijelo prijeđe put od 20 m. Pritom mu se brzina poveća tri puta u odnosu na početnu. Akceleracija tijela je konstantna. Kolika je početna brzina tijela? Koliko je ubrza...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana