Pri polijetanju zrakoplov ima brzinu 81 km/h. Duljina poletne staze je 100 m, težina letjelice 10000 N, a koeficijent trenja između kotača zrakoplova i staze 0.2. Kolika mora biti snaga avionskog motora? Gibanje na stazi je jednoliko ubrzano. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{v}=81 \mathrm{~km} / \mathrm{h}=[81: 3.6]=22.5 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{s}=100 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{G}=10000 \mathrm{~N}, \quad \mu=0.2, \begin{aligned} & \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{P}=? \end{aligned} Snaga se može izračunati izrazom P=F \cdot \mathrm{v}, gdje je F sila u smjeru gibanja tijela, a v brzina tijela. Jednoliko ubrzano gibanje duž puta s jest gibanje za koje vrijedi izraz v^{2}=2 \cdot a \cdot s \Rightarrow a=\frac{v^{2}}{2 \cdot s} . gdje su s i v put, odnosno brzina za tijelo pošto se pokrenulo iz mirovanja i gibalo jednoliko ubrzano akceleracijom a za vrijeme t. Drugi Newtonov poučak: Ako na tijelo djeluje stalna sila u smjeru njegova gibanja, tijelo ima akceleraciju koja je proporcionalna sili, a obrnuto proporcionalna masi tijela te ima isti smjer kao i sila. a=\frac{F}{m} \Rightarrow F=m \cdot a \text {. } Silu kojom Zemlja privlači sva tijela nazivamo silom težom. Pod djelovanjem sile teže sva tijela padaju na Zemlju ili pritišću na njezinu površinu. Akceleracija kojom tijela padaju na Zemlju naziva se akceleracijom slobodnog pada. Prema drugom Newtonovu poučku G=m_{8} gdje je G sila teža, m masa tijela i g akceleracija slobodnog pada koja je za sva tijela na istome mjestu na Zemlji jednaka. Težina tijela jest sila kojom tijelo zbog Zemljina privlačenja djeluje na horizontalnu podlogu ili ovjes. Za slučaj kad tijelo i podloga, odnosno ovjes, miruju ili se gibaju jednoliko po pravcu s obzirom na Zemlju, težina tijela je veličinom jednaka sili teže. Trenje je sila koja se javlja kad se neko tijelo giba površinom nekoga drugog tijela ili kad se tek počinje gibati. Trenje ima smjer suprotan smjeru gibanja i može se izračunati pomoću izraza F_{t r}=\mu \cdot F_{N}, gdje je F_{\mathrm{tr}} trenje, \mu faktor trenja, F_{N} veličina okomite komponente sile kojom tijelo djeluje na podlogu po kojoj se giba. Na vodoravnoj površini sila trenja za tijelo težine G iznosi: F_{t r}=\mu \cdot G . Vučna sila F koja djeluje na zrakoplov jednaka je zbroju sile trenja F_{\text {tr }} i sile ubrzanja F_{1}. Snaga avionskog motora iznosi: \begin{aligned} & P=F \cdot v \Rightarrow P=\left(F_{t r}+F_{1}\right) \cdot v \Rightarrow P=(\mu \cdot G+m \cdot a) \cdot v \Rightarrow P=\left(\mu \cdot G+\frac{G}{g} \cdot \frac{v^{2}}{2 \cdot s}\right) \cdot v \Rightarrow \\ & \Rightarrow P=G \cdot v \cdot\left(\mu+\frac{v^{2}}{2 \cdot g \cdot s}\right)=10000 N \cdot 22.5 \frac{m}{s} \cdot\left(0.2+\frac{\left(22.5 \frac{m}{s}\right)^{2}}{2 \cdot 9.81 \frac{m}{s} \cdot 100 m}\right)= \\ & =103056.19 W \approx 103.1 \mathrm{~kW} . \end{aligned}

Vježba

Pri polijetanju zrakoplov ima brzinu 81 \mathrm{~km} / \mathrm{h}. Duljina poletne staze je 0.1 \mathrm{~km}, težina letjelice 10 \mathrm{kN}, a koeficijent trenja između kotača zrakoplova i staze 0.2 . Kolika mora biti snaga avionskog motora? Gibanje na stazi je jednoliko ubrzano. (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: \quad 103.1 \mathrm{~kW}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Pri polijetanju zrakoplov ima brzinu 81 km/h. Duljina poletne staze je 100 m, težina letjelice 10000 N, a koeficijent trenja između kotača zrakoplova i staze 0.2. Kolika mora biti snaga avionskog mo...
Zrakoplov, mase 10t, pri uzlijetanju treba postići najmanju brzinu 80 km/h. Duljina uzletišta je 100 m, a koeficijent trenja 0.2. Gibanje zrakoplova pri uzlijetanju je jednoliko ubrzano. Kolika je n...
Zrakoplov se pri uzlijetanju otisne brzinom od 315 km/h pod kutom od 22^(∘) prema ravnini piste. Na kojoj se visini izraženoj u metrima zrakoplov nalazi nakon 8 s?
Kojom sveukupnom silom pritišće puškomitraljez na rame vojnika za vrijeme pucanja ako je masa taneta 10 g, njegova brzina pri izlijetanju 800 m/s i ako u minuti izleti 600 metaka?
Pri povećanju energije elektrona za 200 eV njegova valna duljina promijeni se dva puta. Kolika je bila prvobitna valna duljina elektrona? (masa elektrona u mirovanju m = 9.11 ⋅ 10⁻³¹ kg, Planckova k...
Pri polasku sa stanice tramvaj se giba jednoliko ubrzano akceleracijom 1 m/s². Na kojem putu tramvaj postigne brzinu 10 m/s?
Pri normalnoj brzini 5 km/h čovjek mase 75 kg razvija snagu otprilike 60 W. Povećanjem brzine ta snaga naglo raste i pri brzini 7.2 km/h naraste do 200 W. Odredi za oba slučaja silu kojom se čovjek ...