Tijelo mase 500 g miruje na glatkoj vodoravnoj podlozi. U nekom trenutku na nj počinje djelovati stalna sila i tijelo tijekom treće i četvrte sekunde zajedno prijeđe put od 3 m. Kolika sila djeluje na tijelo?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=500 \mathrm{~g}=0.5 \mathrm{~kg}, \quad \Delta \mathrm{s}_{3,4}=3 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~F}=? Drugi Newtonov poučak: Ako na tijelo djeluje stalna sila u smjeru njegova gibanja, tijelo ima akceleraciju koja je proporcionalna sili, a obrnuto proporcionalna masi tijela te ima isti smjer kao i sila. a=\frac{F}{m} \Rightarrow F=m \cdot a Jednoliko ubrzano gibanje duž puta s jest gibanje za koje vrijedi izraz s=\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2} gdje je s put za tijelo pošto se pokrenulo iz mirovanja i gibalo jednoliko ubrzano akceleracijom a za vrijeme t. Da bismo izračunali put za vrijeme treće i četvrte sekunde zajedno moramo naći koliki je put tijelo prevalilo za prve 4 i za prve 2 sekunde i te putove oduzeti: \begin{gathered} s_{4}-s_{2}=\Delta s_{3,4} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot a \cdot 4^{2}-\frac{1}{2} \cdot a \cdot 2^{2}=3 \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot a \cdot 16-\frac{1}{2} \cdot a \cdot 4=3 \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot a \cdot 16-\frac{1}{2} \cdot a \cdot 4=3 \Rightarrow 8 \cdot a-2 \cdot a=3 \Rightarrow 6 \cdot a=3 \Rightarrow 6 \cdot a=3 /: 6 \Rightarrow a=0.5 \frac{m}{2} . \end{gathered} Sila koja djeluje na tijelo iznosi: F=m \cdot a=0.5 \mathrm{~kg} \cdot 0.5 \frac{m}{s}=0.25 \mathrm{~N}

Vježba

Tijelo mase 500 \mathrm{~g} miruje na glatkoj vodoravnoj podlozi. U nekom trenutku na nj počinje djelovati stalna sila i tijelo tijekom četvrte i pete sekunde zajedno prijeđe put od 8 \mathrm{~m}. Kolika sila djeluje na tijelo? Rezultat: 0.5 \mathrm{~N}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo mase 500 g miruje na glatkoj vodoravnoj podlozi. U nekom trenutku na nj počinje djelovati stalna sila i tijelo tijekom treće i četvrte sekunde zajedno prijeđe put od 3 m. Kolika sila djeluje ...
Za uže, duljine 70 cm, vezano je tijelo mase 500 g. Kolikom najvećom kutnom brzinom smije rotirati tijelo u horizontalnoj ravnini pod uvjetom da uže ne pukne? Nit može izdržati najveću silu 20 N.
Kada se na oprugu konstante k₁ objesi uteg mase 300 g i na oprugu konstante k₂ uteg mase 500 g, tada su periode titranja obje opruge jednake. Koliki mora biti omjer masa tijela obješenih na opruge ...
Tijelo mase 100 g bačeno je vertikalno uvis kinetičkom energijom 9.81 J. Koju visinu dostigne tijelo? Zanemarite otpor zraka. (g=9.81 m/s²)
Tijelo mase 1500 g pada sa visine 20 m. Kolika je brzina tijela kada je potencijalna energija 1/5 od početne potencijalne energije? (g=9.81 m/s²)
Tijelo mase 100 g bačeno je vertikalno uvis kinetičkom energijom od 5.81 J. Kolika je visina koju dostigne tijelo? (g=9.81 m/s²)
Tijelo mase 200 g slobodno pada početnom brzinom 4 m/s. Odredi kinetičku energiju tijela poslije 0.6 s. (ubrzanje sile teže g = 10 m/s² ) A. 5J B. 10J C. 15 J D. 20 J

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana