Cisterna duga 4 m giba se stalnom akceleracijom 0.5 m/s² zdesna ulijevo. Kolika je viša razina tekućine na desnom u odnosu na lijevi kraj? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

1=4 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{a}=0.5 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \Delta \mathrm{x}=? Drugi Newtonov poučak: Ako na tijelo djeluje stalna sila u smjeru njegova gibanja, tijelo ima akceleraciju koja je proporcionalna sili, a obrnuto proporcionalna masi tijela te ima isti smjer kao i sila. a=\frac{F}{m} \Rightarrow F=m \cdot a \text {. } Silu kojom Zemlja privlači sva tijela nazivamo silom težom. Pod djelovanjem sile teže sva tijela padaju na Zemlju ili pritišću na njezinu površinu. Akceleracija kojom tijela padaju na Zemlju naziva se akceleracijom slobodnog pada. Prema drugom Newtonovu poučku G=m \cdot g, gdje je G sila teža, m masa tijela i g akceleracija slobodnog pada koja je za sva tijela na istome mjestu na Zemlji jednaka. Težina tijela jest sila kojom tijelo zbog Zemljina privlačenja djeluje na horizontalnu podlogu ili ovjes. Za slučaj kad tijelo i podloga, odnosno ovjes, miruju ili se gibaju jednoliko po pravcu s obzirom na Zemlju, težina tijela je veličinom jednaka sili teže. Osnovni zakoni mehanike vrijede s obzirom na koordinatni sustav koji miruje ili se giba jednoliko po pravcu. Ti zakoni ne vrijede ako tijelo promatramo s obzirom na koordinatni sustav koji se giba jednoliko ubrzano ili usporeno. Tijelo na koje ne djeluje nikakva sila neće mirovati s obzirom na takav sustav. Tijelo mase m koje postavimo u takav sustav koji ima stalnu akceleraciju a, neće mirovati s obzirom na sustav, nego će imati akceleraciju - a. U sustavu će nam se činiti da na tijelo djeluje sila -\mathrm{m} \cdot \mathrm{a} . Takvu silu zovemo inercijskom silom. Kutovi s međusobno okomitim kracima su sukladni. Trokut je dio ravnine omeđen s tri dužine. Te dužine zovemo stranice trokuta. Pravokutni trokuti imaju jedan pravi kut (kut od 90^{\circ} ). Stranice koje zatvaraju pravi kut zovu se katete, a najdulja stranica je hipotenuza pravokutnog trokuta. Tangens šiljastog kuta pravokutnog trokuta jednak je omjeru duljine katete nasuprot tog kuta i duljine katete uz taj kut. Razmjer ili proporcija je jednakost dvaju jednakih omjera. Ako je \mathrm{a}: \mathrm{b}=k, \mathrm{c}: \mathrm{d}=\mathrm{k} tada je razmjer ili proporcija a: b=c: d \text {. } Umnožak vanjskih članova razmjera a i d jednak je umnošku unutarnjih članova razmjera b i c. a: b=c: d \Rightarrow a \cdot d=b \cdot c . Sličnost trokuta Kažemo da su dva trokuta slična ako postoji pridruživanje vrhova jednog vrhovima drugog tako da su odgovarajući kutovi jednaki, a odgovarajuće stranice proporcionalne. \alpha=\alpha_{1}, \beta=\beta_{1}, \gamma=\gamma_{1} \quad, \quad \frac{a}{a_{1}}=\frac{b}{b_{1}}=\frac{c}{c_{1}}=k Omjer stranica sličnih trokuta k zovemo koeficijent sličnosti. Prvi poučak sličnosti (\mathrm{K}-\mathrm{K}) Dva su trokuta slična ako se podudaraju u dva kuta. Drugi poučak sličnosti (\mathrm{S}-\mathrm{K}-\mathrm{S}) Dva su trokuta slična ako se podudaraju u jednom kutu, a stranice koje određuju taj kut su proporcionalne. Treći poučak sličnosti (\mathrm{S}-\mathrm{S}-\mathrm{S}) Dva su trokuta slična ako su im sve odgovarajuće stranice proporcionalne. Cetvrti poučak sličnosti (\mathrm{S}-\mathrm{S}-\mathrm{K}) Dva su trokuta slična ako su im dvije stranice proporcionalne, a podudaraju se u kutu nasuprot većoj stranici. Sa slike vidi se: |T A|=g,|A B|=a,|C E|=\Delta x,|D C|=l, \angle E D C=\angle B T A=\alpha Rezultantna sila težine m \cdot g i inercijske sile -m \cdot a nastale ubrzanjem a, uvijek je okomita na površinu tekućine, tj. površina tekućine postavlja se okomito na rezultantnu akceleraciju od g i a. Uočimo pravokutne trokute \Delta \mathrm{EDC} i \Delta \mathrm{BTA} i uporabimo funkciju tangens. \begin{aligned} \operatorname{tg} \alpha=& \frac{|C E|}{|D C|} \\ \operatorname{tg} \alpha=\frac{|A B|}{|T A|} & \Rightarrow \quad \operatorname{tg} \alpha=\frac{\Delta x}{l} \mid \Rightarrow \frac{\Delta x}{l}=\frac{a}{g} \Rightarrow \frac{\Delta x}{l}=\frac{a}{g} / \cdot l \Rightarrow \Delta x=\frac{a}{g} \cdot l=\\ &\left.\operatorname{tg} \alpha=\frac{a}{g}\right\} \frac{m}{s} \\ &=\frac{9.81 \frac{m}{s}} \cdot 4 m=0.204 m=20.4 \mathrm{~cm} . \end{aligned} 2.inačica Primijetimo da su pravokutni trokutu \Delta \mathrm{EDC} i \Delta \mathrm{BTA} međusobno slični (Prvi poučak sličnosti, podudaraju se u dva kuta: kutu \alpha i pravom kutu) pa vrijedi razmjer: \frac{|C E|}{|D C|}=\frac{|A B|}{|T A|} \Rightarrow \frac{\Delta x}{l}=\frac{a}{g} \Rightarrow \frac{\Delta x}{l}=\frac{a}{g} / \cdot l \Rightarrow \Delta x=\frac{a}{g} \cdot l=\frac{0.5 \frac{m}{s}}{9.81 \frac{m}{s}} \cdot 4 m=0.204 \mathrm{~m}=20.4 \mathrm{~cm}

Vježba

Cisterna duga 8 \mathrm{~m} giba se stalnom akceleracijom 0.4 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} \mathrm{zdesna} ulijevo. Kolika je viša razina tekućine na desnom u odnosu na lijevi kraj? (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: \quad 32.6 \mathrm{~cm}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Bok, spremam ispit iz spektroskopije i imam jedan zadatak iz NMRa gdje se kao primjer navodi 1H spektar cisteina. U tom spektru uopće se ne vide protoni NH2 skupine kao ni SH skupine, dok sam očekival...
Postovani, mozete li mi objasniti sledeci zadatak: Koliko ima tripeptida sastavljenih od valina, serina i cisteina pri cemu se na N-kraju nalazi cistein, a da se aminokiseline ne ponavljaju? Odgovor j...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana