Tijelo je izbačeno početnom brzinom vertikalno uvis. Kolika mu je početna brzina, ako se ono nakon 10 s vratilo na mjesto izbačaja? Zanemarite otpor zraka. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{t}=10 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{v}_{0}=? Složena gibanja pri kojima jednu komponentu gibanja uzrokuje djelovanje sile teže zovu se hici. Vertikalni hitac prema gore (uvis) sastoji se od jednolikoga gibanja prema gore brzinom v_ i slobodnog pada. Zato je brzina v u času kad je prošlo vrijeme t dana ovim izrazom: v=v_{\circ}-g \cdot t . Slobodni pad je jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje sa početnom brzinom v_{0}=0 \mathrm{~m} / \mathrm{s} i konstantnom akceleracijom \mathrm{a}=\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}. Za slobodni pad tijelo treba isto toliko vremena koliko je trebalo da dostigne najvišu točku. Dakle, let do najviše točke traje koliko i pad s te točke. Budući da je t ukupno vrijeme gibanja, let tijela do najviše točke jednak je polovici vremena t. t_{\circ}=\frac{1}{2} \cdot t=\frac{1}{2} \cdot 10 s=5 s . U najvišoj točki brzina tijela je nula pa vrijedi: \begin{aligned} v=v_{\circ}-g \cdot t_{\circ} \Rightarrow[v=0] \Rightarrow 0=v_{\circ}-g \cdot t_{\circ} \Rightarrow v_{\circ}-g \cdot t_{\circ}=0 \Rightarrow v_{\circ}=g \cdot t_{\circ}=\\ =9.81 \frac{m}{s} \cdot 5 s=49.05 \frac{m}{s} . \end{aligned}

Vježba

Tijelo je izbačeno početnom brzinom vertikalno uvis. Kolika mu je početna brzina, ako se ono nakon 20 \mathrm{~s} vratilo na mjesto izbačaja? Zanemarite otpor zraka. (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: \quad 98.1 \mathrm{~m} / \mathrm{s}.

Odgovor


Mia Hranilović

prije 5 mjeseci


Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo je izbačeno početnom brzinom vertikalno uvis. Kolika mu je početna brzina, ako se ono nakon 10 s vratilo na mjesto izbačaja? Zanemarite otpor zraka. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² ...
Tijelo je izbačeno početnom brzinom v ₀ s visine 275 m u horizontalnom smjeru. Tijelo udari o tlo brzinom koja je pet puta veća od početne. Koliki su domet i početna brzina kojim je tijelo izbačeno?...
Tijelo je izbačeno početnom brzinom v₀ = 300 m/s pod kutom elevacije α = 50^(∘) prema horizontalnoj podlozi. Ubrzanje slobodnog pada je g = 9.81 m/s². Odredite: a) maksimalnu visinu tijela b)...
S visine od 150 m tijelo je izbačeno u vodoravnome smjeru početnom brzinom 10 m/s.Koji će položaj tijelo imati 3 sekunde nakon početka gibanja? Zanemarite otpor zraka. U ponuđenim odgovorima x označ...
tijelo je izbaceno horizontalno s neke nepoznate visine početnom brzinom 10m/s. padne na tlo nakon 2s. kolika je rezultantna brzina pri udaru o tlo? otpor zraka je zanemariv.
Tijelo je izbačeno s tla vertikalno uvis brzinom 5 m/s. Do koje će visine iznad tla stići tijelo prije nego što počne padati natrag prema tlu? Zanemarite sile kojima zrak djeluje na tijelo. (ubrzanj...
Tijelo 1 bačeno je sa 100m paralelno s x brzinom 20m/s. Istodobno je s tla (ispod tijela 1) bačeTijelo 1 bačeno je sa 100m paralelno s x brzinom 20m/s. Istodobno je s tla (ispod tijela 1) bačeno tijel...