Dva tijela masa m₁ = 0.2 kgim₂ = 0.3 kg nalaze se na vodoravnoj podlozi. Tijela su povezana užetom (slika). Ako se trenje pri klizanju zanemari odredite: a) akceleraciju sustava kada na tijelo mase m₁ djeluje horizontalna sila F = 1 N, b) napetost užeta pri djelovanju te sile. c) Ako uže može izdržati teret najveće mase m = 2 kg, odredite pri kojoj će se maksimalnoj sili uže prekinuti dok ta sila djeluje na tijelo mase m₁. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² ) []


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{m}_{1}=0.2 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~m}_{2}=0.3 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~F}=1 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{~m}=2 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{a}=?, \mathrm{F}_{2}=?, \quad \mathrm{~F}_{\mathrm{m}}=? Drugi Newtonov poučak: Ako na tijelo djeluje stalna sila u smjeru njegova gibanja, tijelo ima akceleraciju koja je proporcionalna sili, a obrnuto proporcionalna masi tijela te ima isti smjer kao i sila. a=\frac{F}{m} \Rightarrow F=m \cdot a \text {. } Silu kojom Zemlja privlači sva tijela nazivamo silom težom. Pod djelovanjem sile teže sva tijela padaju na Zemlju ili pritišću na njezinu površinu. Akceleracija kojom tijela padaju na Zemlju naziva se akceleracijom slobodnog pada. Prema drugom Newtonovu poučku G=m \cdot g gdje je G sila teža, m masa tijela i g akceleracija slobodnog pada koja je za sva tijela na istome mjestu na Zemlji jednaka. Težina tijela jest sila kojom tijelo zbog Zemljina privlačenja djeluje na horizontalnu podlogu ili ovjes. Za slučaj kad tijelo i podloga, odnosno ovjes, miruju ili se gibaju jednoliko po pravcu s obzirom na Zemlju, težina tijela je veličinom jednaka sili teže. a) Akceleraciju ćemo naći iz osnovnog zakona gibanja: a=\frac{F}{m} \text {. } Sila F koja uzrokuje gibanje pokreće oba tijela, to je masa m=m_{1}+m_{2} Tako je a=\frac{F}{m} \Rightarrow a=\frac{F}{m_{1}+m_{2}}=\frac{1 \mathrm{~N}}{0.2 \mathrm{~kg}+0.3 \mathrm{~kg}}=2 \frac{m}{\mathrm{~s}^{2}} b) Iznos sile \mathrm{F}_{2} koja djeluje na tijelo mase \mathrm{m}_{2} daje mu ubrzanje a pa iznosi F_{2}=m_{2} \cdot a \Rightarrow\left[a=\frac{F}{m_{1}+m_{2}}\right] \Rightarrow F_{2}=m_{2} \cdot \frac{F}{m_{1}+m_{2}}=0.3 \mathrm{~kg} \cdot \frac{1 \mathrm{~N}}{0.2 \mathrm{~kg}+0.3 \mathrm{~kg}}=0.6 \mathrm{~N} . Uočimo da je to napetost užeta. c) Budući da uže može izdržati teret najveće mase m, maksimalni iznos napetosti užeta jednak je težini tereta G=m \cdot g Njoj će odgovarati vučna sila \begin{gathered} m \cdot g=m_{2} \cdot \frac{F_{m}}{m_{1}+m_{2}} \Rightarrow m_{2} \cdot \frac{F_{m}}{m_{1}+m_{2}}=m \cdot g \Rightarrow m_{2} \cdot \frac{F_{m}}{m_{1}+m_{2}}=m \cdot g / \cdot \frac{m_{1}+m_{2}}{m_{2}} \Rightarrow \\ \Rightarrow F_{m}=m \cdot g \cdot \frac{m_{1}+m_{2}}{m_{2}}=2 \mathrm{~kg} \cdot 9.81 \frac{m}{2} \cdot \frac{0.2 \mathrm{~kg}+0.3 \mathrm{~kg}}{0.3 \mathrm{~kg}}=32.7 \mathrm{~N} . \end{gathered} Vježba 774 Odmor! Rezultat:

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dva tijela masa m₁ = 0.2 kgim₂ = 0.3 kg nalaze se na vodoravnoj podlozi. Tijela su povezana užetom (slika). Ako se trenje pri klizanju zanemari odredite: a) akceleraciju sustava kada na tijelo m...
Dva tijela masa m₁ = 3 kgim₂ = 6 kg leže na horizontalnoj podlozi. Tijela su međusobno vezana nerastezljivom niti zanemarive mase. Faktori trenja između tijela i podloge su μ₁ = 0.3i μ₂ = 0.2. Kolik...
Dva tijela masa m₁ = 4 kgim₂ = 1 kg povezana su tankim koncem i leže na glatkome horizontalnom stolu. Oba tijela pokrenemo istodobno impulsom od 20 Ns. Pritom konac pukne, tijelo mase m₂ odleti veli...
Dva tijela masa m₁ = 0.2 kg i m₂ = 0.3 kg nalaze se na ravnoj horizontalnoj podlozi. Tijela su vezana užetom. Ako se trenje pri klizanju zanemari, kolika je napetost užeta pri djelovanju horizontaln...
Na idealno glatkoj horizontalno postavljenoj podlozi leže dva tijela masa m₁ = 1 kg i m₂ = 4 kg, povezana užetom. Na tijela djeluju sile F₂ = 80 N i F₁ = 30 N kako je prikazano na crtežu. [] a...
Dva tijela masa m₁ = 6 kg i m₂ = 2 kg leže na glatkoj horizontalnoj podlozi. Povezana su tankom niti koja može izdržati silu od 20 N. Odredite najveću horizontalnu silu F kojom možete djelovati na s...
Na vodoravnoj podlozi leže dva tijela masa 0.2 kg i 0.3 kg međusobno povezana laganom niti. Predmeti su također preko kolotura na uglu podloge spojeni s tijelom mase 0.6 kg. Izračunajte akceleraciju...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana