Automobil mase 850 kg zaustavio se uslijed kvara na horizontalnoj cesti. Dva čovjeka pokušavaju ga gurati tako da djeluju paralelnim silama iste orijentacije. Jedan djeluje silom 275 N, a drugi silom 395 N na automobil. Sila trenja između ceste i automobila iznosi 560 N. Koliko iznosi akceleracija automobila?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=850 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~F}_{1}=275 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{~F}_{2}=395 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{~F}_{\mathrm{tr}}=560 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{a}=? Drugi Newtonov poučak: Ako na tijelo djeluje stalna sila u smjeru njegova gibanja, tijelo ima akceleraciju koja je proporcionalna sili, a obrnuto proporcionalna masi tijela te ima isti smjer kao i sila. Trenje je sila koja se javlja kad se neko tijelo giba površit Trenje je sila koja se javlja kad se neko tijelo giba površinom nekoga drugog tijela ili kad se tek počinje gibati. Trenje ima smjer suprotan smjeru gibanja. Budući da na automobil djeluju paralelne sile iste orijentacije \mathrm{F}_{1} i \mathrm{F}_{2}, a sila trenja između ceste i automobila je \mathrm{F}_{\mathrm{tr}}, rezultantna sila na automobil iznosi: F=F_{1}+F_{2}-F_{t r} Akceleracije je

Vježba

Automobil mase 850 \mathrm{~kg} zaustavio se uslijed kvara na horizontalnoj cesti. Dva čovjeka pokušavaju ga gurati tako da djeluju paralelnim silama iste orijentacije. Jedan djeluje silom 285 \mathrm{~N}, a drugi silom 385 \mathrm{~N} na automobil. Sila trenja između ceste i automobila iznosi 560 \mathrm{~N}. Koliko iznosi akceleracija automobila? Rezultat: \quad 0.129 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Automobil mase 850 kg zaustavio se uslijed kvara na horizontalnoj cesti. Dva čovjeka pokušavaju ga gurati tako da djeluju paralelnim silama iste orijentacije. Jedan djeluje silom 275 N, a drugi silo...
Automobil mase 850 kg zaustavio se uslijed kvara na horizontalnoj cesti. Dva čovjeka pokušavaju ga gurati tako da djeluju paralelnim silama iste orijentacije. Jedan djeluje silom 275 N, a drugi silo...
Automobil, mase 800 kg, jednoliko usporava i zaustavi se na putu od 7 m u 2 s. Kolika se energija pretvori u toplinu? (Trenjem pri kočenju sva se kinetička energija automobila pretvori u toplinu.) A...
Automobil, mase 800 kg, jednoliko se usporava i zaustavi na putu od 7 m u 2 s. Kolika se energija pretvori u toplinu? (Trenjem pri kočenju sva se kinetička energija automobila pretvori u toplinu.) ...
Automobil mase 800 kg ubrza iz stanja mirovanja do brzine 108 km/hza10 s. Kolika je srednja snaga motora potrebna za ubrzavanje?
Kolika je snaga motora putničkog automobila mase 800 kg ako automobil za 4 s postigne brzinu 72 km/h ? Trenje zanemarite.
Kolika je snaga motora automobila, mase 800 kg, ako postigne brzinu 72 km/h za vrijeme 4 s? Trenje zanemarite.