Ako duljinu spirale električnog grijača udvostručimo, njegova se snaga: A. ne mijenja B. poveća 2 puta   C. poveća 4 puta $$ \begin{aligned} & \text { D. smanji } 4 \text { puta } \quad E . \text { smanji } 2 \text { puta } \end{aligned} $$


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

1_{2}=2 \cdot 1_{1}, \quad \mathrm{P}_{2}: \mathrm{P}_{1}=? Električni otpor R vodiča ovisi o duljini l vodiča, njegovu presjeku S i električnoj otpornosti \rho: R=\rho \cdot \frac{l}{S} . Snaga kojom se u trošilu električna energija pretvara u druge oblike energije je P=\frac{U^{2}}{R} gdje je U napon između krajeva promatranog trošila, R otpor tog trošila. Preoblikujemo formulu za snagu u oba slučaja. \bullet P_{1}=\frac{U}{R_{1}} \Rightarrow\left[R_{1}=\rho \cdot \frac{1}{S}\right] \Rightarrow P_{1}=\frac{U^{2}}{\rho \cdot \frac{1}{S}} \Rightarrow P_{1}=\frac{U^{2} \cdot S}{\rho \cdot l_{1}} \begin{aligned} & \left.\left.\left.\left.\left.\left.\begin{array}{l}R=\rho \cdot \frac{l}{S} \\S=\frac{d^{2} \cdot \pi}{4}\end{array}\right\} \Rightarrow \frac{d^{2} \cdot \pi}{4}=S^{\prime}\right\} \Rightarrow \frac{l}{S} / \cdot \frac{S}{R}\right\}^{2} \cdot \pi=\frac{l}{R}=S / \cdot \frac{4}{\pi}\right\} \Rightarrow \frac{l}{R}\right\}^{2}=\frac{4 \cdot S}{\pi}\right\} \Rightarrow \\ & \Rightarrow d^{2}=\frac{4 \cdot \rho \cdot \frac{l}{R}}{\pi} \Rightarrow d^{2}=\frac{4 \cdot \rho \cdot l}{\pi \cdot R} \Rightarrow d^{2}=\frac{4 \cdot \rho \cdot l}{\pi \cdot R} / \sqrt{\Rightarrow} \Rightarrow d \frac{4 \cdot \rho \cdot l}{\pi \cdot R} \Rightarrow \\ & \Rightarrow d=2 \cdot \sqrt{\frac{\rho \cdot l}{\pi \cdot R}}=2 \cdot \sqrt{\frac{0.0175 \cdot 10^{-6} \Omega \cdot m \cdot 400 m}{\pi \cdot 2.8 \Omega}}=1.78 \cdot 10^{-3} m=1.78 \mathrm{~mm} . \end{aligned} - P_{2}=\frac{U^{2}}{R_{2}} \Rightarrow\left[R_{2}=\rho \cdot \frac{l_{2}}{S}\right] \Rightarrow P_{2}=\frac{U^{2}}{\rho \cdot \frac{l_{2}}{S}} \Rightarrow P_{2}=\frac{U^{2} \cdot S}{\rho \cdot l_{2}} \Rightarrow P_{2}=\frac{U^{2} \cdot S}{\rho \cdot 2 \cdot l_{1}}. Gledamo omjer! \frac{P_{2}}{P_{1}}=\frac{\frac{U^{2} \cdot S}{\rho \cdot 2 \cdot l_{1}}}{\frac{U^{2} \cdot S}{\rho \cdot l_{1}}} \Rightarrow \frac{P_{2}}{P_{1}}=\frac{\frac{U^{2} \cdot S}{\rho \cdot 2 \cdot l_{1}}}{\frac{U^{2} \cdot S}{\rho \cdot l_{1}}} \Rightarrow \frac{P_{2}}{P_{1}}=\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{P_{2}}{P_{1}}=\frac{1}{2} / \cdot P_{1} \Rightarrow P_{2}=\frac{P_{1}}{2} . Odgovor je pod E. Vježba 262 Ako duljinu spirale električnog grijača prepolovimo, njegova se snaga: A. ne mijenja B. poveća 2 puta C. poveća 4 puta D. smanji 4 puta \quad E. smanji 2 puta Rezultat: \quad B.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Ako duljinu spirale električnog grijača udvostručimo, njegova se snaga: A. ne mijenja B. poveća 2 puta   C. poveća 4 puta $$ \begin{aligned} & \text { D. smanji } 4 \text { puta } \quad E . \t...
Poznato je da je valna duljina jedne linije helija λ = 587.6 nm. Kolika je promjena valne duljine ove svjetlosti, zbog Dopplerovog efekta, ako potječe od spiralne maglice koja se udaljava od Zemlje ...
Kako se odnose periode ako duljinu njihala povećamo 2%?
Ako izmjerimo periodu i duljinu matematičkog njihala, možemo odrediti: A. univerzalnu konstantu gravitacije B. težinu njihala C. akceleraciju sile teže D. silu koja izvodi njihanje.
Ako de Broglievu valnu duljinu elektrona kinetičke energije 10 eV obilježimo sa λ₁, a valnu duljinu elektrona energije 1000 eV obilježimo sa λ₂, tada je vrijednost omjera $\frac{1}{\lambda_{2}}$ jed...
Ako de Broglievu valnu duljinu elektrona kinetičke energije 10 eV obilježimo sa λ₁, a valnu duljinu elektrona energije 1000 eV obilježimo sa λ₂, tada je vrijednost omjera $\frac{\lambda}{\lambda_{2}...
Monokromatski snop svjetlosti upada na metalnu foliju koja se nalazi u magnetnom polju indukcije 1.5 ⋅ 10⁻⁴ T. Polumjer zakrivljenosti putanje koju opisuje fotoelektron u ravnini okomitoj na smjer m...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana