Žarulja od 40 W povezana je paralelno sa žaruljom od 25 W i priključena na gradsku mrežu od 220 V. Koliki je ukupni otpor? A. 800Ω B. 914Ω C. 745Ω D. 220Ω


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{P}_{1}=40 \mathrm{~W}, \quad \mathrm{P}_{2}=25 \mathrm{~W}, \quad \mathrm{U}=220 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{R}=? Snaga kojom se u trošilu električna energija pretvara u druge oblike energije je P_{0}=\frac{U^{2}}{R}, gdje je U napon između krajeva promatranog trošila, R otpor tog trošila. Ukupni otpor R što ga pruža n vodiča spojenih u paralelu možemo naći iz izraza \frac{1}{R}=\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}}+\frac{1}{R_{3}}+\ldots+\frac{1}{R_{n}} . Recipročna vrijednost ukupnog otpora jednaka je zbroju recipročnih vrijednosti paralelno vezanih otpornika. Ukupni otpor R što ga pružaju 2 vodiča spojena u paralelu možemo naći iz izraza \frac{1}{R}=\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}} \Rightarrow R=\frac{R_{1} \cdot R_{2}}{R_{1}+R_{2}} . \begin{aligned} R_{1}=\frac{U^{2}}{P_{1}} &\left\{\Rightarrow\left[R=\frac{R_{1} \cdot R_{2}}{R_{1}+R_{2}}\right] \Rightarrow R=\frac{\frac{U^{2}}{P_{1}} \cdot \frac{U^{2}}{P_{2}}}{\frac{U^{2}}{P_{1}}+\frac{U^{2}}{P_{2}}} \Rightarrow R=\frac{\frac{U^{2}}{P_{1}} \cdot \frac{U^{2}}{P_{2}}}{U^{2} \cdot\left(\frac{1}{P_{1}}+\frac{1}{P_{2}}\right)} \Rightarrow\right.\\ R_{2}=&\left.\frac{U^{2}}{P_{2}}\right] \\ \Rightarrow & R=\frac{\frac{U^{2}}{P_{1} \cdot P_{2}}}{\frac{P_{2}+P_{1}}{P_{1} \cdot P_{2}}} \Rightarrow R=\frac{\frac{U^{2}}{P_{1} \cdot P_{2}}}{\frac{P_{1}+P_{2}}{P_{1} \cdot P_{2}}} \Rightarrow R=\frac{U^{2}}{P_{1}+P_{2}}=\frac{(220 \mathrm{~V})^{2}}{40 \mathrm{~W}+25 \mathrm{~W}}=745 \Omega . \end{aligned} Odgovor je pod \mathrm{C}. Vježba 263 Žarulja od 30 \mathrm{~W} povezana je paralelno sa žaruljom od35 W i priključena na gradsku mrežu od 220 \mathrm{~V}. Koliki je ukupni otpor? A. 800 \Omega B. 914 \Omega C. 745 \Omega D. 220 \Omega Rezultat: \quad C.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Žarulja od 40 W povezana je paralelno s žaruljom od 25 W i priključena na gradsku mrežu od 220 V. Koliki je ukupni otpor? A. 800Ω B. 914Ω C. 745Ω D. 220Ω E. 25Ω
Odredite vrijeme za koje kroz žarulju od 40 W priključenu na napon 220 V prođe 3 ⋅ 10¹⁹ elektrona. (e=1.6⋅10⁻¹⁹C)
Odredite vrijeme za koje kroz žarulju od 40 W, priključenu na napon 220 V, prođe 3 ⋅ 10¹⁹ elektrona. (naboj elektrona e  = 1.602 ⋅ 10⁻¹⁹C )
Otpor niti u žarulji je 500Ω. Kolika je struja u strujnom krugu kad je uključena jedna žarulja, a kolika kad se uključi pet takvih žarulja usporedno na napon od 200 V?
od čega je građena žarulja ???? Brzo trebam odgovor....
Žarulja je predviđena za napon od 12 V i pritom ima otpor R. Na raspolaganju imamo izvor napona od 36 V, zanemarivog unutarnjeg otpora i promjenljivi otpornik. Koliki mora biti otpor promjenljivog o...