Dvije žarulje od 25 W, 220 V spojimo serijski i priključimo na gradsku mrežu.. Kolika je jakost struje kroz žarulje? A. 2.3 mA B. 12.5 mA C. 32 mA D. 57 mA


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{P}_{1}=\mathrm{P}_{2}=\mathrm{P}=25 \mathrm{~W}, \quad \mathrm{U}=220 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{I}=\text { ? } Snaga kojom se u trošilu električna energija pretvara u druge oblike energije je P=\frac{\hat{U}^{2}}{R} \Rightarrow R=\frac{U^{2}}{P} \text {, } gdje je U napon između krajeva promatranog trošila, R otpor tog trošila. Ohmov zakon je temeljni zakon elektrotehnike. Ako je otpor vodiča uz stalnu temperaturu stalan, kažemo da za vodič vrijedi Ohmov zakon I=\frac{U}{R} gdje je I jakost struje kroz strujni krug u amperima (A), U napon izvora u voltima (V), R ukupan otpor strujnog kruga u omima (\Omega). Ukupni je otpor od n serijski spojenih vodiča R=R_{1}+R_{2}+R_{3}+\ldots+R_{n} . Ukupni je otpor od 2 serijski spojena vodiča Budući da su žarulje spojene serijski, ukupni otpor iznosi: R_{S}=R_{1}+R_{2} \Rightarrow R_{S}=\frac{U^{2}}{P_{1}}+\frac{U^{2}}{P_{2}} \Rightarrow R_{S}=\frac{U^{2}}{P}+\frac{U^{2}}{P} \Rightarrow R_{S}=2 \cdot \frac{U^{2}}{P} Jakost struje je \begin{gathered} I=\frac{U}{R_{S}} \Rightarrow I=\frac{U}{2 \cdot \frac{U^{2}}{P}} \Rightarrow I=\frac{\frac{U}{1}}{2 \cdot \frac{U^{2}}{P}} \Rightarrow I=\frac{\frac{U}{1}}{2 \cdot \frac{U^{2}}{P}} \Rightarrow I=\frac{P}{2 \cdot U}= \\ =\frac{25 W}{2 \cdot 220 V}=0.057 \mathrm{~A}=57 \mathrm{~mA} . \end{gathered} Odgovor je pod D. Vježba 264 Četiri žarulje od 50 \mathrm{~W}, 220 \mathrm{~V} spojimo serijski i priključimo na gradsku mrežu.. Kolika je jakost struje kroz žarulje? A. 2.3 \mathrm{~mA} B. 12.5 \mathrm{~mA} C. 32 \mathrm{~mA} D. 57 \mathrm{~mA} Rezultat: \quad D.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dvije žarulje od 25 W, 220 V spojimo serijski i priključimo na gradsku mrežu. Kolika je jakost struje kroz žarulje? A. 78 mA B.57 mA C. 32 mA D. 29 mA
Dvije žarulje snage 25 W i 100 W spojimo u seriju i priključimo na 220 V. Koja će žarulja jače svijetliti?
Dvije žarulje od 110 V, od kojih jedna ima snagu 25 W, a druga 100 W, serijski su spojene i priključene na napon 220 V. Izračunati padove napona na žaruljama.
Dvije električne žarulje spojene su paralelno u strujni krug. Otpor prve žarulje je 360Ω, a druge 240Ω. Koja od njih troši veću snagu i koliko puta? A. 1.5 B. 0.8 C. 2.2 D. 2.5
Dvije žarulje uključene su u krug usporedno. Otpor prve je 360Ω, a druge 240Ω. Koja troši veću snagu i koliko puta?
Dvije žarulje uključene su u krug usporedno. Otpor prve je 360Ω, a druge 240Ω. Koja troši veću snagu i koliko puta?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana