Dva otpornika otpora 4Ω i 6Ω vezani su u seriju na izvor napona 12 V. Kolika se energija utroši na otporniku od 6Ω tijekom jedne minute? Zanemarite unutarnji otpor izvora. A. 288J B. 432 J C. 518.4J D. 1440J


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{R}_{1}=4 \Omega, \quad \mathrm{R}_{2}=6 \Omega, \quad \mathrm{U}=12 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{t}=1 \mathrm{~min}=60 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{E}=? Ukupni je otpor od n serijski spojenih vodiča R=R_{1}+R_{2}+R_{3}+\ldots+R_{n} . Ukupni je otpor od 2 serijski spojena vodiča R=R_{1}+R_{2} Ohmov zakon je temeljni zakon elektrotehnike. Ako je otpor vodiča uz stalnu temperaturu stalan, kažemo da za vodič vrijedi Ohmov zakon I=\frac{U}{R} gdje je I jakost struje kroz strujni krug u amperima (A), U napon izvora u voltima (V), R ukupan otpor strujnog kruga u omima (\Omega). Električna energija kojom izvor opskrbljuje strujni krug i koja se pretvara u druge oblike energije u nekom trošilu za vrijeme t jednaka je t=I^{2} \cdot R \cdot t gdje je \mathrm{R} otpor tog trošila, I jakost struje. Otpornici su serijski spojeni pa ekvivalentan otpor iznosi: R=R_{1}+R_{2}=4 \Omega+6 \Omega=10 \Omega \text {. } Struja u strujnom krugu je I=\frac{U}{R}=\frac{12 \mathrm{~V}}{10 \Omega}=1.2 \mathrm{~A} Utrošena energija na otporniku otpora R_{2} iznosi: E=I^{2} \cdot R \cdot t=(1.2 A)^{2} \cdot 6 \Omega \cdot 60 s=518.4 J Odgovor je pod C. Vježba 274 Dva otpornika otpora 4 \Omega i 6 \Omega vezani su u seriju na izvor napona 12 \mathrm{~V} . Kolika se energija utroši na otporniku od 4 \Omega tijekom jedne minute? Zanemarite unutarnji otpor izvora. A. 297.5 J B. 315.4 J C. 345.6 \mathrm{~J} D. 490 \mathrm{~J} \section{Rezultat: \quad C.}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dva otpornika otpora 4Ω i 6Ω vezani su u seriju na izvor napona 12 V. Kolika se energija utroši na otporniku od 6Ω tijekom jedne minute? Zanemarite unutarnji otpor izvora. A. 288J B. 432 J C. 518.4J...
Dva otpornika otpora R i 4 ⋅ R, spojena su serijski s baterijom elektromotornog napona ε, unutarnjeg otpora R. Koliki je pad napona na otporniku otpora 4 ⋅ R ? $$ \begin{array}{llll} \text { A....
Dva jednaka otpornika otpora 5Ω spojena su paralelno na napon od 8 V. Kolika se količina topline oslobodi na jednom otporniku u vremenu od 2 s?
Dva otpornika, otpora 10Ω i 14Ω, spojeni su paralelno i priključeni na izvor struje. U prvom otporniku razvilo se 10 kJ topline. Odredite toplinu koja se oslobodi na drugom otporniku.
Dva otpornika, otpora 2R i 3R, spojena su serijski s baterijom elektromotornog napona 30 V i unutarnjeg otpora R kako je prikazano na slici. [] Napon na otporniku 2R iznosi
Kada se dva otpornika, nepoznatih otpora, spoje serijski i priključe na izvor električne struje elektromotornog napona 12 V, a zanemariva unutarnja otpora, jakost struje koju daje izvor iznosi 6 A. ...
Kada se dva otpornika, nepoznatih otpora, spoje serijski i priključe na izvor električne struje elektromotornog napona 12 V, a zanemariva unutarnja otpora, jakost struje koju daje izvor iznosi 6 A. ...