Koliki je unutarnji otpor baterije od 4.5 V ako joj se pri struji 500 mA napon smanji na 4.1 V? A. 0.8Ω B. 1Ω C. 4.5Ω D. 9Ω


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\varepsilon=4.5 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{I}=500 \mathrm{~mA}=0.5 \mathrm{~A}, \quad \mathrm{U}=4.1 \mathrm{~V}, \quad \mathrm{R}_{\mathrm{u}}=? Kada je izvor elektromotornog napona \varepsilon priključen u strujni krug, njegov se napon raspodjeljuje na pad napona na unutarnjem otporu R_{u} izvora \left(I \cdot R_{u}\right) i pad napona U u vanjskom krugu. \varepsilon=I \cdot R_{u}+U . \begin{aligned} & \varepsilon=I \cdot R_{u}+U \Rightarrow I \cdot R_{u}+U=\varepsilon \Rightarrow I \cdot R_{u}=\varepsilon-U \Rightarrow I \cdot R_{u}=\varepsilon-U / \cdot \frac{1}{I} \Rightarrow \\ & \Rightarrow R_{u}=\frac{\varepsilon-U}{I}=\frac{4.5 V-4.1 V}{0.5 A}=0.8 \Omega \end{aligned} Odgovor je pod A. Vježba 277 Koliki je unutarnji otpor baterije od 9 \mathrm{~V} ako joj se pri struji 1 A napon smanji na 8.2 \mathrm{~V} ? A. 0.8 \Omega B .1 \Omega C. 4.5 \Omega D. 9 \Omega \section{Rezultat: \quad A.}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Otpornik otpora R = 100Ω preko sklopke S spojen je na izvor elektromotornog napona ε i unutarnjeg otpora r, kao što je prikazano na crtežu. Ako je sklopka S otvorena, voltmetar pokazuje 4.5 V. Ako j...
Otpornik otpora R = 100Ω preko sklopke S spojen je na izvor elektromotornog napona ε i unutarnjeg otpora r, kao što je prikazano na crtežu. Ako je sklopka S otvorena, voltmetar pokazuje 4.5 V. Ako j...
Koliki je unutrašnji otpor baterije ako je njen napon 4,5 V, otpor trošila 15 $$, a jakost električne struje u krugu 280 mA.
Dva otpornika otpora R i 4 ⋅ R, spojena su serijski s baterijom elektromotornog napona ε, unutarnjeg otpora R. Koliki je pad napona na otporniku otpora 4 ⋅ R ? $$ \begin{array}{llll} \text { A....
Kad je vanjski otpor u strujnom krugu 1Ω, napon na bateriji je 1.5 V. Kad se vanjski otpor udvostruči, napon baterije je 2 V. Koliki je unutarnji otpor baterije?
Baterija, elektromotornog napona U = 110 V, daje struju 10 A kada se na nju priključi otpornik 2Ω. Koliki je unutarnji otpor baterije?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana